בס”ד

לזכרו של הפייטן והחזן ר’ יגאל בן חיים ז”ל הגבאי הראשי של בית הכנסת גליבוף בשכונת הבוכרים

השבוע הלך לעולמו החזן העולמי ר’ יגאל בן חיים ז”ל הגבאי הראשי של בית הכנסת ע”ש ראובן מלמד המוכר יותר בשם גליבןף השוכן כבוד במרכז שכונת הבוכרים בירושלים.

קשור אני  ליגאל בן חיים מאז לידתי, כשהורי גרו בחצרו של אביו של יגאל מר יואב בן חיים ברחוב אברהם תלמודי בשכונת הבוכרים בירושלים שם נולדתי וברית המילה שלי היה בבית הכנסת גליבוף בחצר של יואב בן חיים , שם המשיך ר’ יגאל להנהיג את בית הכנסת עד ליומו האחרון.

אנו אומרים בכל יום בתפילת שחרית “אל ההודאות, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן”

אחד הכינויים לבורא עולם הוא ” הבוחר בשירי זמרה”  שהרי דרך השירה ניתן להגיע לרמות נשגבות של תפילה הבוקעת שערי שמים ומורידה שפע של קדושה וטהרה ברכה והצלחה לעם ישראל בכל אתר ואתר

זכה רבי יגאל ז”ל להיות מהמיוחדים שבחבורה בשירת הבקשות בשירה הבוכרית האותנטית היהודית הבוקעת שערי שמים ופורטת על נימי נפשו של כל יהודי ומביאה אותו לדרגות גבוהות של תפילה מעומק הלב.

לא אשכח את ראש השנה בשנה זו תשפ”ב  בבית הכנסת גליבוף בו תקעתי בשופר  והשליח ציבור בכל שנה היה רבי יגאל ז”ל , ובשנה זו על אף חולשתו הגופנית ומצב בריאותו עמד על כך שיהיה שליח ציבור בתפילת מוסף בו כמו כל שנה יקרא את הפיוט ” ונתנה תוקף” של רבי אמנון ממגנצא במנגינה בוכרית השוברת כל לב ומביאה את האדם להרהורי תשובה ביום הדין הנכבד והנורא.

גם השנה עמד רבי יגאל וקרא בקול רם ונשבר ” ובכן ולך תעלה קדושה כי אתה אלוקינו, ובשופר גדול ייתקע וקול דממה דקה ישמע,  ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון” וכשהגיע למילים “כמה יעברון וכמה ייבראו, מי יחיה ומי ימות” געה בבכי וסחף אתו את כל המתפללים שבכו אתו בקול רם והייתה התעוררות גדולה לתשובה כאילו  הרגישה נשמתו הקדושה כי זו התפילה האחרונה שלו בעולם הזה כשליח ציבור בראש השנה .

בפרשת השבוע קראנו “ויעקב נסע סוכותה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות על כן קרא למקום סוכות ויבוא יעקב שלם” דרשו רבותינו כדי שיזכה אדם לבוא שלם לעולם הבא עליו לעשות את חייו הרוחניים עיקר ואת חיין הגשמיים טפל, וזה שנאמר “ויבן לו בית” מה שקשור לנשמה היה עיקר כמו בית,  “ולמקנהו עשה סוכות” מה קשור לרכוש ומקנה זה עראי כסוכות- אז זוכה להיות שלם בנשמתו  בבואו לחיי העולם הבא.

רבי יגאל ז”ל כל ימיו המצוות ומעשים טובים היו עיקר, והרכוש והכסף היה טפל, יעידו על כך קירות בית הכנסת גליבוף בשכונת הבוכרים, רבי יגאל בנה מסביב בחצר  דירות מגורים, אך על גג בית הכנסת עצמו לא בנה כלום והשאירו  כפי שהיה שנים רבות עם גג פרטי בקדושתו עד שערי שמים ,על אף שיכל להרים שם דירות מגורים רבות ולהרוויח כסף רב, עליו נאמר ויבוא יעקב שלם- שלם בתורה תפילה מצוות ומעשים טובים .

זכה והעמיד דור ישרים מבורך של בנים ובנות חתנים וכלות נכדים ונינים  בני תורה ההולכים בדרכו וזוכים לקדש שם שמים ועליו נאמר “טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום היוולדו”  יהי רצון שיעמוד בתפילה על רעייתו בניו ובנותיו ובני משפחתו על כל בני העדה ועם ישראל לגאולה שלימה בקרוב אמן.

הכותב בדמע

הרב זבדיה כהן  אב בית הדין העדה הבוכרית

Leave a Reply

Your email address will not be published.