אור יהודה’: ” בחלוקת ערכות משחקים מיוחדות ומושקעות למשפחות מרובות ילדים

מחלקת תרבות תורנית ומורשת ישראל באור יהודה בחלוקת כ1000 ערכות משחקים לתושבים.
יצויין, כי לאור המצב בו ילדי ישראל נמצאים בהסגר בבתים. סגן ראש העיר אברהם בורכוב, חבר מועצת העיר שלמה זלמן סיונוב ורכז תרבות תורנית יוסף יצחק יצחקוב יצאו במבצע משותף לחלוקת משחקים לפנאי לטובת ילדי משפחות מרובות ילדים כדי להעביר להם את התקופה תוך חוויה טובה.

חבר המועצה שלמה זלמן סיונוב מספר לאתר בוכרים קום “תענוג גדול היה לראות את הילדים אשר שמחו בקבלת הערכות, במיוחד בתקופה כזאת, גם ההורים ביקשו שאעביר את תודתם לראש העיר הגב’ ליאת שוחט אשר תיקצבה את היוזמות לטובת המשפחות באור יהודה.

לסיום: סיונוב אומר שהוא ימשיך לעזור ולתמוך בתושבי אור יהודה ובפרט בעדה הבוכרית, כי רק בזכות חסד, ועזרה לזולת, נזכה לישועות בקרוב!

Leave a Reply

Your email address will not be published.