איגוד הרבנים שע”י קונגרס בוכרה העולמי

הרב הלל חיימוב שליט”א – נשיא.

הרב זבדיה כהן שליט”א-  אב”ד.

דף הנחיות לגבאי ומתפללי בתי הכנסת עקב מגפת הקורונה

 • על רבני  וגבאי בתי הכנסת בכל אתר ואתר להפעיל את בתי הכנסת אך ורק על פי הנחיותמשרד הבריאות כפי שפורסם לקראת ראש השנה .
 • ככל שניתן יש להעדיף תפילה במרחב הפתוח עם ההכנות הדרושות מראש לציבור המתפללים כגון תאורה כסאות מחזורים והצללה.
 • עקב המצב אין להאריך בתפילה כמו כל שנה , בשים לב לשינויים הבאים:
 • אפשר לדלג על הפיוטים הנאמרים לפני ברוך שאמר או לאחר קדיש תתקבל בתפילת שחרית או לומר רק קטע ראשון וקטע אחרון.
 • אפשר לדלג בפתיחת ההיכל על בקשות ותפילות ולומר רק בריך שמיה.
 • לקצר כמה שניתן בזמן של מכירת המצוות ועליות לתורה.
 • לומר רק פעם את המזמור תהלים שלפני השופר, ולומר מיד לשם יחוד וכו’.
 • לוותר או לקצר בדרשה של  הרב לפני תקיעת השופר.
 • השליח ציבור לא יאריך במנגינות של התפילה כמו כל שנה.
 • ככל שמתפללים בחוץ ישתדלו להתחיל מוקדם ולסיים לפני שעות החום.
 • הציבור לא יעמדו צמודים לתוקע  וישמרו מרחק מהשופר בהתאם.
 • השנה לא יעמידו סומך ליד התוקע וישמרו מרחק.
 • נשים לא חייבות בשופר .
 • חולים ומבודדים יישארו בבית ויכולים לשמוע שופר ע”י אדם שיתקע להם מעבר לחלון ודי להם שישמעו שלושים תקיעות בלבד.

דיני ומנהגי ראש השנה

 • השנה חל ראש השנה ביום שבת וראשון ולכן יש להכין את מאכלי השבת מראש כיון שאסור להדליק מאש לאש כמו בכל יום טוב עד מוצאי שבת.
 • יכינו נר נשמה הדולק 48 שעות שיספיק עד מוצאי שבת.
 • בהדלקת נרות השנה בלילה הראשון  האישה מברכת להדליק נר של שבת ויום טובוכן בקידוש יש להזכיר שבת ויום הזיכרון וברכת שהחיינו.
 • המנהג בליל ראש השנה לברל על סימנים לסימן טוב לכל השנה הכולל. תמרים. קרע, רימונים, רוביא, תפוח בדבש, כרתי, סלק או עלי סלקא , גזר, ריאות, וראש כבש ואומרים יהי רצון כמופיע במחזור של ראש השנה.
 • בבוקר  מתפללים שחרית קריאת התורה , השנה ביום ראשון של ראש השנה שחל בשבת  עולים שבעה עולים ומפטיר , לא תוקעים בשופר אלא מתפללים מיד מוסף לאחר קריאת התורה.
 • השנה שחל ראש השנה בשבת צריך להתפלל מנחה מוקדם כדי להספיק סעודה שלישית מבעוד יום.
 • לאחר תפילת מנחה יאמרו תשליך ליד בור מים או גיגית מלאה מים.
 • במוצאי שבת ליל יום טוב שני של ראש השנה יש להיזהר שלא להדליק מאש לאיש עד שיצא שבת בשעה 7:15 ורק לאחר מכן מותר להכין את השולחן וצרכי הסעודה והדליק מאש לאש ואם זה לפני הקידוש יש לומר ברוך המבדיל בין קודש לקודש.
 • מתפללים ערבית ולאחר מכן בקידוש מברכים בורא פרי הגפן, מקדש ישראל ויום הזיכרון, בורא מאורי האש, המבדיל בין קודש לקודש. ושהחיינו. ועושים שוב את סדר הברכות והסימנים כמו בלילה הראשון.
 • ביום ראשון יום טוב שני של ראש השנה עולים לתורה חמישה עולים ומפטיר ,תוקעים בשופר מאה ואחד קולות , שלושים קולות מיושב לאחר קריאת התורה, שבעים  קולות במוסף, ותרועה גדולה לאחר עלינו לשבח ואין לדבר מתחילת הברכות על השופר עד התקיעה האחרונה שלאחר עלינו לשבח.
 • גם ביום טוב שני עושים סעודה, ומותר להדליק מאש לאש , אסור לכבות, ומצווה לומר את ספר תהלים,.
 • מנהג טוב לא לישון ביום ראש השנה לסימן טוב לכל השנה.
 • לקראת ערב מתפללים מנחה, ערבית בזמן והבדלה, כשלמחרת ביום שני חל צום גדליה והמשך עשרת ימי תשובה.
 • יזהרו מאוד שלא לכעוס בימי ראש השנה ולשמור על שלום בית בין איש לאשתו בין הורים לילדים בים השכנים ועם ציבור המתפללים בבית הכנסת. ובזכות זה  נזכה להיכתב בספרם של צדיקים לחיים טובים ולשלום אמן.

Leave a Reply

Your email address will not be published.