בס”ד

השבת נקרא ‘אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוהים התהלך נוח’. רבנו יוסף חיים זצ”ל מסביר מה ההבדל בין צדיק לתמים? ועונה: תמים זה צדיק בין אדם להקב”ה כמו שכתוב תמים תהיה עם ה’ אלוהיך, וצדיק זה בין אדם לחברו שיש לו מידות טובות של ענווה סבלנות וגמילות חסד, וזהו נוח שהיה מאמין בהקב”ה ונזהר מאיסור גזל וחמס שהיה מצוי בדורו.

ואכן, שני הדברים קשורים זה בזה כמקשה אחת, אדם שיש לא אמונה בהקב”ה שכל מה שמגיע לו יקבל ומה שלא מגיע לו לא יקבל, לעולם לא ייכשל באיסור של גניבה וגזל, כיון שהאמונה נותנת לו את הכוח שאין ממש בגניבה גזל.

מעשה שהיה בבגדד  בתקופתו של רבנו יוסף חיים זצ”ל לפני כמאה שנה  הייתה שם ישיבה לבחורים בשם “מדרש זילכה”  בישיבה זו למדו בחורים רווקים תורה מהבוקר עד הערב. באחד הלילות בשעת חצות לילה חזר אחד הבחורים לביתו ובדרכו ראה בית מואר שהדלת פתוחה ואין איש בבית, דבר חריג זה עורר את חששו של הבחור אולי מישהו זקוק לעזרה ונכנס בזהירות לבית ולהפתעתו ראה על השולחן קופסא מהודרת פתוחה ובה תכשיטי זהב מיוחדים, לרגע התפתה לקחת אך מיד זעק זה גזל ,זה גניבה, לא תגנוב, מה שמגיע לי אקבל בהיתר ולא באיסור ומיד עזב את הבית. באותו בית גרה אלמנה צעירה ששכחה לסגור את הדלת באותו לילה, וכשקמה בבוקר הבינה שהדלת נשארה פתוחה ומישהו אף ביקר בבית אך למזלה לא לקח כלום. החליטה מיד כי זה מסוכן עבורה להישאר לבד בבית והחליטה כי עליה להתחתן בשנית, מיד פנתה לישיבת “מדרש זילכה”  לראש הישיבה רבנו יוסף חיים זצ”ל ובקשה ממנו שיציע לה בחור טוב לצורך נישואין, ראש הישיבה התבונן בבחורים וקרא לאחד הבחורים ואמר לו נראה לי שאתם מתאימים זה לזו, נפגשו השניים ולאחר כמה פגישות החליטו להינשא וקבעו מועד לנישואין, אותו בחור היה אותו בחור שנכנס בעבר לביתה ולא לקח את קופסת התכשיטים המהודרת, ומה קיבל מתנה ליום הנישואין מהכלה? את אותה קופסת התכשיטים התרגש החתן ואמר הנה מוכח קבל עם ועדה מה שמגיע לאדם יקבל בהיתר ולא באיסור.

יסוד זה אנו לומדים מפרשת השבוע להיות צדיק תמים ולהאמין מה שמגיע לאדם באמת יקבל בהיתר ולא באיסור וחבל על כל לקיחת ממון שלא בהיתר אם זה לקיחת דברים מעבודה ללא היתר מהבעלים, רישום כוזב במועדי כניסה ויציאה מהעבודה, יציאה לסדורים פרטיים בזמן העבודה ללא היתר מהבעלים, וכן כל כיוצא בזה , כי גם כספים שאדם לוקח שלא בהיתר  יצאו ממנו בסוף בצורה אחרת , לא אחת אדם לא מבין מדוע התקלקל לפתע מוצר חשמלי ועלות התיקון היה גבוה מאוד, מדוע נשברים דברים בבית ללא סיבה והוא לא מבין ולא יודע כי בכך הקב”ה  מוציא ממנו כספים שהגיעו אליו באיסור ולא בהיתר, נשתדל כולנו להיות בגדר “צדיק תמים” ולהאמין שמה שמגיע לאדם יקבל בהיתר ולא באיסור, וכמו שאנו אומרים בבכרת המזון ” הרחמן הוא יפרנסנו בכבוד ולא בביזוי בהיתר ולא באיסור בנחת ולא בצער, אמן ואמן.

שבת שלום ומבורך

הרב זבדיה כהן

אב בית דין העדה הבוכרית.

Leave a Reply

Your email address will not be published.