בס"ד

10.12.2023 | כ"ז כסלו התשפ"ד

0

פוסטים עלו השבוע

>> כלכלי

איך תשפיע המלחמה על הכלכלה?

שעות קשות עוברות על אזרחי ישראל בדרום ובערי המרכז, כאשר מתקפת הפתע של חמאס אתמול (ש') הובילה למספר הרוגים קשה מנשוא. הכרזת מלחמה לא התרחשה בישראל כבר יותר מ-15 שנה, מאז מלחמת לבנון השנייה. ההיערכות הכלכלית במצב מלחמתי אינה פשוטה וההשלכות הכלכליות יכולות לנוע למספר כיוונים שונים.

ההשפעות על הכלכלה יכולים לפגוע בגירעון התקציב של המדינה. במקביל, ההשלכות על שוק ההון המקומי צפויות להיות כבדות כאשר מיד בבוקר יום א' הבורסה בת"א נפתחה בעיכוב ומדדי המניות המרכזיים צללו בכ-5%. גורמים אלו, נזכיר, הם אלמנטים "חמים" שהושפעו והתנודות רבות בשנה האחרונה בין היתר בשל ההאטה הכלכלית בישראל ובעולם ומהמשבר הפוליטי בישראל. שאלנו את הבכירים במערכת הכלכלית כיצד תשפיע המערכה על הכלכלה בישראל, על הפעילות בשווקים ועל שער המט"ח.

מעבר לפגיעה בתקציב, שווקים לא מגיבים בחיוב למלחמה בדרך כלל, וגם עכשיו ישנו חשש שהכלכלה תצלול והבורסה בתל אביב תצנח בשוויה. הרצוג מציין כי "שווקי ההון והדולר צפויים לשקף בימים הקרובים את העלייה ברמת הסיכון של כלכלת ישראל והמחירים הכלכליים הכרוכים בכך". אירועים ביטחוניים בעבר, בשל הלחץ הבינלאומי להבאה להפסקת אש, גרמו לכך שהשפעת האירועים הביטחוניים בשנים האחרונות הייתה מועטה. עם זאת "המצב הפעם שונה, לפי הכרזת רה"מ מדובר במלחמה ונראה כי ההיערכות היא למערכה ממושכת וארוכה. מנחם מסביר שככל שמורכבות האירוע תגדל ותסתבך, כך ההשפעה שיכול להיות על הכלכלה תגדל.

כיצד? גם באופן ישיר וגם באופן עקיף, "הפעילות הכלכלית של החברות הישראליות קטנה בצל המלחמה, מה שמביא לירידה במניותיהן באופן ישיר. יתירה מכך, הסנטימנט בעולם נמנע מהשקעות בחברות ישראליות ובכך המשקיע הזר מצמצם את חשיפתו לשוק הישראלי". שוק המט"ח צפוי להיפגע ביתר שאת. השקל עבר פיחות חד בשנה האחרונה ומצב הלחימה צפוי להחמיר את שווי המטבע בעולם.

לדבריו, "שוק המט"ח יתמודד עם השפעות אירוע ברמת מלחמה, ניתן לצפות לביקושים בעיקר מצד הגורמים הזרים שיבקשו לצמצם חשיפה לשקל. יותר מכך, אני מצפה שלאור המצב הפוליטי רף הרגישות ירד מאוד, כך שעודפי הביקוש לא ימצאו את אותו ההיצע כבעבר והדבר יביא את השוק לעודפי ביקוש (למטבע זר) שיגררו לפיחות השקל".

ההשפעות של הכלכלה הישראלית מצטרפות לכמה אירועים מאקרו כלכליים נוספים, בראשם עומד דוח דירוג האשראי של חברת מודי'ס. הדוח צפוי להיות קשה כלפי כלכלת ישראל, לאור הגירעון הגדל, הוצאות הממשלה הנוספות והמשבר הפוליטי. כעת, מנחם מדגיש שהורדת תחזית הדירוג ע"י חברת דירוג האשראי עלולה "להצטרף לסטטוס המלחמתי וליצור סנטימנט שלילי גדול עוד יותר". מצב זה יעיב על הפעילות הכלכלית בשווקים, בבורסה ושוק המט"ח כאחד.

נגישות