השבוע נחוג כולנו את חג השבועות ביום שישי הבא עלינו לטובה. חג שנקרא גם ‘חג מתן תורה’.

חג השבועות נקרא חג מתן תורה, לפי שביום זה, ו’ סיון, עם ישראל קבלו את התורה בהר סיני לאחר שלשת ימי הגבלה במעמד אדיר. בתפילת החג אנו אומרים “אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית  בנו” ואנו מברכים בכל בוקר את ברכות התורה,: “אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו” דהיינו בורא עולם בחר בעם ישראל להיות עם סגולה ולא רצה בשאר אומות העולם.

 מנגד, במדרש רבה נאמר, כשרצה הקב”ה לתת את התורה הוא ניגש לבני ישמעאל ואמר להם, רצונכם לקבל את התורה? אמרו לו, מה כתוב בה? אמר להם לא תגנוב, אמרו לו לא מתאים לנו עלינו נאמר “ידו בכל ויד כל בו”. הלך לבני עשו , אמר להם, רצונכם לקבל את התורה? אמרו לו, מה כתוב בה? אמר להם לא תרצח , אמרו לו  לא מתאים לנו עלינו נאמר “ועל חרבך תחיה”,  הלך לבני עמון ומואב אמר להם רוצים לקבל את התורה?  אמרו לו מה כתוב בה?  אמר להם לא תנאף, אמרו לו לא מתאים לנו עלינו נאמר ” ותהרינה שתי בנות לוט מאביהן” עד שבא לבני ישראל ושאל אותם, האם רוצים אתם לקבל את התורה, ואמרו “נעשה ונשמע”. 

נמצא אם כן לפי דברי המדרש, שמלכתחילה הלך הקב”ה לתת את התורה לאומות העולם, ורק אחרי שהם לא רצו לקבל את התורה, רק אז ניגש  לעם ישראל. אם כן נשאלת השאלה, איך אנו אומרים שה’ בחר בנו, והרי איזו מין בחירה זו, כשעם ישראל נבחר לכאורה  מחוסר ברירה, כשאף אומה לא רצתה לקבל את התורה, ורק ישראל הסכימו, אין זו בחירה כלל, והרי הדבר דומה לבחור שהציעו לו כמה בנות לנישואין , אף אחת לא רצתה בו חוץ מאחת, והוא הולך ומכריז שהוא בחר אותה מתוך מבחר הצעות שהיו לו, כאשר למעשה  רק היא הייתה זו שרצתה בו?

כדי להבין זאת, נקדים מעשה בסוחר בדים גדול , שהיה בעיר יפו שהייתה אז עיר נמל, ורכש לעצמו שם טוב, וכל סוחרי העיר הקטנים היו רוכשים אצלו את הבדים לחנויות הקטנות שלהם. הוא עצמו היה רוכש את מבחר הבדים החדשני ביותר שיש, על ידי ספק ראשי שגר בהודו , ממנו היה רוכש בבלעדיות את הסחורה הטובה והחדישה ביותר, ומספק אותה לכל ארץ ישראל, כך שכולם ידעו כי הסחורה הטובה והחדישה ביותר נמצאת רק אצלו. לימים החל סוחר הבדים מהעיר יפו  לזלזל בספק הבדים מחו”ל, והחל לשלם לו בתשלומים ולא במזומן כפי שנהג עד כה, השיקים חזרו, עד שהספק הראשי החליט לעבור לסוחר אחר ולהפסיק לתת את מיטב הסחורה לסוחר זה אליו היה רגיל למכור מימים ימימה. אלא שאת ההתקשרות רבת שנים אי אפשר למחוק במחי יד, והספק הראשי מחו”ל חיפש עצה, היאך יוכל לעבור לסוחר אחר בצורה עדינה, מבלי לפגוע ישירות בסוחר הראשון, עד שעלה בראשו רעיון. לפיו, בשנה הבאה, הוא  לא יראה לסוחר את הסחורה החדשה, אלא רק סחורה משנה קודמת ובדים סוג ב’, כך שייווצר מצב שהסוחר עצמו ירד ממנו ולא ירצה מיוזמתו לקנות אצלו. אמר ועשה, ואכן בשנה הבאה כשהגיע הסוחר מהעיר יפו לספק בהודו  הראה לו הנ”ל  רק סחורה מדגמים ישנים וסוג ב’, ראה זאת הסוחר, וסירב לקנות סחורה ישנה וסוג ב’, מיד פנה הספק הראשי לסוחר אחר חדש, ושם הציג בפניו את כל הסחורה החדשה וסחורה סוג א’, כשהסוחר החדש קופץ על המציאה וקונה את כל הסחורה, כשהוא יודע את הרווחים הרבים המחכים לו.

לאור הדברים נוכל לתרץ את השאלה ששאלנו, נכון הדבר שבאמת הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ורצה רק אותנו, כמו שאנו אומרים בתפילה “אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות”, אלא כדי שלא יהיה פתחון פה לגויים “למה לא אנחנו”? הלך הקדוש ברוך הוא לגויים ושאל אותם אם רצונם לקבל את התורה, וכשהם בקשו לדעת מה כתוב בה, יכול היה הקב”ה  להוציא להם סחורה סוג א’, ולהראות להם את המצוות החיוביות יותר , כגון שבת, פסח, סוכות, שבהם אוכלים שותים ושמחים, שאז היה סיכוי שגם הגויים היו רוצים לקבל תורה. במקום זאת הראה להם סחורה כביכול סוג ב’, לא תגנוב, לא תגזול, כשמראש ברור היה שאת זה הם לא יקבלו, ומיד כשהושגה המטרה, יצא לעם ישראל, שאמרו מיד נעשה ונשמע, וזהו שנאמר בתהילים “מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום הללויה”. ולכן כמה עלינו להודות לה’ שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורת אמת נזכה כולנו לחג שמח בריאות איתנה ובשורות טובות אמן.

Leave a Reply

Your email address will not be published.