לקראת היתיאה מהסגר השלישי, נפתחה האפשרות להירשם לבדיקת זכאות לקבלת מענק מהביטוח הלאומי על אובדן הכנסות במהלך תקופת המגפה.

לפניכם הסבר קצר על המענק הנוסף וכן מקבץ שאלות ותשובות בנושא. 

 • המודל לעסקים עם מחזור של מ-18 אלף עד 300 אלף ₪
  עוסק פטור – הבחינה היא שנת 2020 בהשוואה לשנת 2019.
  עוסק מורשה – הבחינה היא מרץ עד דצמבר 2020 בהשוואה למרץ עד דצמבר 2019.
   
  • אם הפגיעה מ-25% ועד 40% – מענק של 3,000 ₪ 
  • אם הפגיעה מ-40% ועד 60% – מענק של 5,000 ₪ 
  • אם הפגיעה מעל 60% – מענק של 9,000 ₪ 
   תשומת ליבכם: רשות המסים תבצע את חישוב גובה המענק ותציג אותו בעת הגשת הבקשה.  
    
 • המודל לעסקים עם מחזור של מ-300 אלף עד 400 מיליון ₪
  מי שהיה זכאי ל-3 מענקים בגין שנת 2020 יהיה זכאי למענק נוסף בשיעור של 60% מהמענק הממוצע שלו בשנת 2020.
  • מינימום מענק – 9,000 ₪.
  • מקסימום מענק – 50,000 ₪.
    
 • המודל לעסקים חדשים שנפתחו בינואר פברואר 2020
  מי שהיה זכאי לפחות לשני מענקי הוצאות קבועות בגין שנת 2020,  יהיה זכאי למענק נוסף של:
  • עוסק פטור –3,000 ₪.
  • עוסק מורשה – 4,000 ₪.

שלילת מענק ומענק חלקי -למי שהמענקים שיפרו את מצבו בשנת 2020

 • עוסק שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בשנת 2020 בתוספת מענקי הוצאות  קבועות שקיבל בגין 2020 גדול מהמחזור השנתי שלו בתקופה המקבילה בשנת 2019 – אינו זכאי למענק.
   
 • עוסק שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בשנת 2020 בתוספת מענקי הוצאות קבועות שקיבל בגין 2020 בין 90% ל-100% מהמחזור השנתי שלו בתקופה המקבילה בשנת 2019 – זכאי למענק חלקי של 65% מגובה המענק. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.