בס"ד

25.9.2023 | י' תשרי התשפ"ד

0

פוסטים עלו השבוע

>> כלכלי

בדקו: האם מגיע לכם מענק של אלפי שקלים מרשות המיסים?

רשות המסים שילמה השבוע מענקי עבודה בסכום של כ-163 מיליון שקל, שמהווים את הפעימה הראשונה, מתוך ארבע פעימות, עבור שנת 2022, ל-117 אלף זכאים שכירים ועצמאים, שהגישו בקשות עד לסוף יוני בשנה שעברה. הסכום כולל תוספת חד פעמית למענק בשיעור של 40% שנקבעה במסגרת התוכנית להתמודדות עם יוקר המחיה, שאושרה בחקיקה במאי 2022.

סכום המענק המקסימלי עומד על 13,104 שקלים והמענק הממוצע עומד על כ-5,500 שקלים.

אז אילו שכירים ועצמאים זכאים למענק?

  • בני 21 ומעלה, שהם הורים לילד אחד או שניים, והכנסתם הממוצעת בחודש נעה בין 2,240 שקלים ל-6,750.
  • בני 21 ומעלה שהם הורים לשלושה ילדים או יותר, והכנסתם הממוצעת בחודש נעה בין 2,240 שקלים ל-7,400 שקלים
  • הורים יחידים בני 21 ומעלה עם ילד אחד או שניים (שנמצאים אצלם ותלויים בהם כלכלית), שהכנסתם הממוצעת בחודש נעה בין 1,380 שקלים ל-10,230 שקלים
  • הורים יחידים בני 21 ומעלה עם 3 ילדים או יותר (שנמצאים אצלם ותלויים בהם כלכלית), שהכנסתם הממוצעת בחודש נעה בין 1,380 שקלים ל-12,480 שקלים

מענק עבודה משולם על ידי הרשות ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים העומדים בתנאים הקבועים בחוק, ומטרתו לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה. 

במסגרת התכנית שאושרה בחקיקה, נקבע גם כי עבור שנת 2022 בלבד, זכאים למענק שכירים שהכנסתם התקבלה ממעסיק שהוא קרוב משפחה בגין תקופת עבודתם אצל הקרוב, בשיעור של 40% מגובה המענק שלו היו זכאים לו הועסקו על ידי מעסיק שאינו קרוב משפחה.

בקשות למענק עבודה עבור שנת 2022 ניתן להגיש באופן מקוון באמצעות אתר רשות המסים עד לסוף שנת 2024 או באמצעות הדואר עד לסוף שנת 2023.