אב”ד לקהילות הבוכרים בארה”ב וקנדה, הגאון הרב שלמה רבין שליט”א, הגיע יחד עם הרב הראשי הגאון הרב ברוך בביוב שליט”א, לביקור התייעצות אצל אב”ד קווינס הגאון הגדול הרב פרץ שטיינברג שליט”א.

בפתח הביקור, שארך שעות ארוכות, דנו הרבנים שליט”א בנושאים שעל הפרק בבית הדין, בעניין עגונות וגיטין . תוך כדי הדברים סיפר הרב שטיינברג על הנהגות של מרא דאתרא דארה”ב מרן רבי משה פיינשטיין זצקלה”ה. עוד דנו רבות בנושא הכשרות בעיר ניו יורק.

Leave a Reply

Your email address will not be published.