לרגל מלאת שלושים לפטירתו של זקן רבני העדה הבוכרי הרב יעקב חיימוב ז”ל התכנסו רבני ומכובדי העדה לזכרו

במלאות 30 לפטירתו של זקן רבני העדה הבוכרית הרה”ג יעקב חיימוב. שהתקיימה באשדוד בהשתתפות מרנן ורבנן, ובראשם הראשל”צ. מאות רבים של משתתפים גדשו את האוהל הענק, אשר הוקם ע”י קונגרס יהודי בוכרה בחצר מוסדות חזון אבנר באשדוד. בשעות הערב במלאות 30 לפטירתו, זקן רבני העדה מזכה הרבים הנפלא הרה”ג יעקב חיימוב זצ”ל, רבה של שכונת פלורנטין, שהלך לעולמו בשיבה טובה בן פ”ז 87 שנים.

את הערב פתח בנו, הרה”ג לוי חיימוב, אשר ביכה את גודל האבידה, שאבא המנוח היה שריד לדור דעה של העדה אשר מסר נפשו ברוסיא הבולשביקית עבור קיום תורה ומצוות, והיה שוחט ובודק בבוכרה והערים הסמוכות והיה בקי במלאכה בהידור רב, וכפסע היה מספר פעמים שהק.ג.ב תפסוהו בידם הארוכות, וניצל מבין מלתעות שונאי ישראל אלו.

לאחר מכן הוזמן לשאת דברים הרה”ג זבדיה כהן שליט”א, ראב”ד  בתי הדין בת”א. הרב חיימוב אשר הזמינו לשאת דברים הדגיש כי הרב זבדיה קידם בצעדי ענק וזירז בתהליך פתיחת תיקים ופסקי דין במהירות יוצאת מן הכלל במח’ נישואין גירושין ושאר עניני משפחה, והציל אלפים מסבל ממושך של בירוקרטיא ועיגון. ובידיו האמונות נשא ונתן בתיקים מסובכים עד לסיומם. הרה”ג זבדיה עמד בדברים על המנוח אשר הכרתיו הי’ צדיק ומזכה הרבים, אשר תמיד האיר פנים לכ”א והי’ איש אמת וזכה שכל בניו מזכי הרבים בכמה ערים בארץ וראשי כוללים.

כמו”כ אב”ד פ”ת הרה”ג ב. ציון רבין, הרב הראשי לעדה הבוכרית, סיפר כי בעודו ילד זכר את המנוח שהי’ מגיע ללמוד עם הסבא הרב בן ציון רבין זצ”ל. והי’ עקבי ומגיע כל שבת. המנוח הלך וגדל עד שהי’ לרב קהילת קודש בת”א, ורבה של פלורנטין. ובמשך 45 שנה לימד במיוחד את יוצאי בוכרה תורה ודעת ורבים השיב מעוון.

יו”ר תנועת ש”ס ר’ אריה דרעי, אשר נמצא בקשר עם המשפחה דיבר ארוכות על חינוך ילדים במקומות תורה, ושאל איזה הפסד צורב הי’ מנת חלקו אם המנוח לא היה שולח את ילדיו לישיבות קדושות, אשר לימים גדלו ת”ח גדולים ומאירים ומפיצים תורה, ומקרבים רחוקים, בנים תועים לאבינו שבשמים, אלו זכויות אמיתיות ונחת רוח אמיתי למנוח שזוכה כל יום לעילוי נשמה, כי כל מה שבניו עושים הם מכוחו, וגורמים נחת רוח ועילוי נשמה לאבא, שלא עמד בפיתויי הזמן והקדיש חייו וחיי בניו לתורה וזיכוי הרבים, וכעת רואים את התוצאות וגודל תנובת ההשקעה.

בנו הרה”ג דניאל חיימוב, רבה של מורשת בית מרן, עמד על כך שאבא במשך שנים הי’ שוחט ובודק בבוכרה והמחוז, ורבים זכו לאכול בשר כשר במשך שנים בזכותו, ולא נתגעלו במאכלות אסורות אשר ע”ז נאמר ונטמתם בם, שסותם ומטמא את המוח.

את הערב חתם מרן הראשל”צ, אשר הזמינו לשאת דברים בן המנוח הרב אלעזר חיימוב רב הק’ באשדוד. הרב אלעזר נתבקש ע”י הראשל”צ, לבדוק בספרי תורה מבוכרה היאך כתבו בבוכרה סת”ם, ומהו שיטת יהודי בוכרה בצורת האותיות בסת”ם. האם כמו הספרדים, או כמו האשכנזים. הרב אלעזר אכן ציין כי יש לו מגילת אסתר מלפני 100 שנה, אשר שם רואים כי הכתיבה הייתה כתב ספרדי, גם כלפי האות צ’ שכתובה יו”ד הפוכה.

הראשל”צ האריך בשיעור עמוק ופלפול גדול, בעניין מנהגי הספרדים, ובעניין השיעורים של כזית ורביעית, כמו הגר”ח נאה זצ”ל. וכן לגבי החיוב שבועה בכתובה בדעת רבותיו הספרדים, וכן לגבי כתיבת גט ושמות האנשים ונשים בגט. כך האריך הראשל”צ כשעה ארוכה בדברי קודשו, הציבור אשר היה קשוב ומרתק לדברים, יצאו בחיזוק רב ובהתעוררות גדולה להמשיך בדרכי המנוח, הרב יעקב חיימוב זצ”ל.

הרב אלעזר חיימוב והרב לוי חיימוב, הודו לקונגרס יהודי בוכרה על הסיוע המבורך, המנכ”ל הר’ בלוי, ובראשם לנשיא הקונגרס מר לבייב, על האוהל הגדול אשר הוקם במתחם מ. חזון אבנר באשדוד, ועל מערכת ההגברה ותאורה ושאר הארגונים, אשר אירחו ציבור של 500 אנשים ונשים.

Leave a Reply

Your email address will not be published.