כעת ממש, לאחר תלאות הגיע משלוח המצות לכל יהודי אוזבקיסטאן.

הרבה שותפים לדבר ומן הראוי להודות לכולם מקוה שלא שכחתי אף אחד.

תודה לראש וראשון לכל דבר שבקדושה נשיא קונגרס יהודי בוכרה העולמי מר לב לבייב העומד מאחורי הפריחה של יהדות אוזבקיסטאן.

תודה לקרן הידידות מיסודו של הרב יחיאל עקשטיין המנוח, ולאור אבנר במדינות חבר העמים ולמנכ”ל הרב דוד מונדשיין.

תודה מיוחדת לשגרירת ישראל Zehavit Ben-Hillel לסגן השגרירה עידן דוד, ולעובדת השגרירות המסורה הגב’ גולה.

תודה לנשיא הקהילה היהודית מר ארקדי ישכרוב, ליו”ר קונגרס יהודי בוכרה באוזבקיסטאן מר יורי קלנדריוב.

תודה לרב הראשי לקהילה הבוכרית באוזבקיסטאן הרב שלמה בבייב שליט”א

תודה לקהילה הבוכרית בארה”ב למנכ”ל קונגרס יהודי בוכרה בארה”ב וקנדה הרב זלמן זבולונוב ולסגנו הרב יצחק וולוביק,
ולנשיא קונגרס יהודי בוכרה בארה”ב וקנדה מר בוריס קנדוב.

תודה לרב אליעזר אבצן
Global Jewish Assistance and Relief Network

תודה לחברת השילוח ולנציגה מר ארז ביבאס

תודה לרב צביקה אברמוביץ שארגן את המשלוח ולעובד הקונגרס המסור עו”ד אדי מורדכייב שהיה איש הקשר.

Leave a Reply

Your email address will not be published.