בצער רב התקבלה הידיעה מוינה, על פטירתו של היקר באדם, ד”ר גבריאל גליבוב ז”ל. נשיא קהילת הבוכרים בוינה, אוסטריה.

כותב איש התקשורת הבוכרי אליעזר גליבוב: “ד”ר גליבוב היה ממקימי הקהילה הבוכרית באוסטריה. נבחר לנשיא הקהילה של וינה.

לא הרבה יודעים, אבל במרפאה הפרטית שלו בוינה, היה נוהג לטפל בבני הקהילה בהתנדבות.

זכה בפרס אנשי השנה של קונגרס יהוד בוכרה ושימש כיו”ר אקדמאים של הקונגרס.

זכיתי להכיר אותו מקרוב ולקבל בהקדשה אישית את אחד מארבעת ספריו על תולדות משפחת גליבוב.
משתתף בצער המשפחה “

יהי זכרו ברוך

Leave a Reply

Your email address will not be published.