בצער רב, התקבלה הידיעה מהעיר ניו יורק, על פטירתה של הגב’ החשובה מרת פרידה ניאזוב ז”ל.

פרידה, היא אשתו של זרובבל ניאזוב, יבדל לחיים ארוכים. פרידה הייתה ידועה בשמחת החיים ובהכנסת האורחים המיוחדת והלבבית שלה. לא היה יהודי שהגיע מהארץ לנוי יורק שלא נהנה מהכנסת האורחים החמה והלבבית שלה. היא דאגה בעצמה לכל מחסורם של האורחים הרבים שפקדו את ביתה לאורך השנים.

פרידה ז”ל, היא נצר למשפחה מפוארת של רבנים ומנהיגים מהעדה הבוכרית, והיא בתו של הרב אוצ’ילדי ניאזוב זצ”ל מרבניה ומנהיגה של העדה הבוכרית ומאסירי ציון.


בת 83 הייתה בעת פטירתה .השאירה דור ישרים מבורך בעל, אחים, בנות,חתנים, נכדים ונינים.

יהי זכרה ברוך.

Leave a Reply

Your email address will not be published.