בד”ה: בבני ברק נפטרה לאחר מחלה קשה מרת נינה חיימוב אשת רבי יעקב חיימוב רבה של שכונת פלונרטין – שפירא בתל אביב. הלוויתה בשעה 13.30 מבית הכנסת אור החיים רחוב רבי עקיבא לבית החיים של נציבי ישיבת פוניבז.

Leave a Reply

Your email address will not be published.