אחי ואחיותי בני העדה הבוכרית,

אני מבקש לברך אתכם, ואת כל עם ישראל בשנה טובה. שנת שגשוג, בריאות והצלחה.

תודה לכולם על התמיכה ועל שיתוף הפעולה.

הנאמנות לארץ ישראל והאהבה למורשת ולמסורת היא משותפת לכל אחינו בני הקהילה. אנו יהודים מאמינים בשיבת ציון בכל ליבנו, עוד לפני שקמה התנועה הציונית. זה מסמל את מה שהחזיק את העם במשך כל הדורות. האמונה שאנו עתידים לחזור לכאן ולהקים כאן מדינה יהודית. אני פועל בזירה הציבורית על פי ההתוויה הזו שקיבלתי במסורת דרך האבות.

בהזדמנות זאת אני מבקש גם לברך את העיתון מנורה לרגל הוצאת גיליון ה-1,000. פעילות הקונגרס בקרב העדה הבוכרית בארץ ובעולם משמעותית וחשובה לשימור המסורת והחיבור בקרב אנשי הקהילה.

שנה טובה.

יו”ר ‘תקווה חדשה’, סגן ראש הממשלה ושר המשפטים.

Leave a Reply

Your email address will not be published.