עם ישראל כולו חווה אסון קשה בליל ל”ד בעומר בהילולא במירון, בו נפרדנו מארבעים וחמישה נשמות של ילדים בחורים ומבוגרים צדיקים שבאו להתפלל על קברו של רבי שמעון בר יוחאי ולא זכו לשוב לביתם.

בין הנפטרים ז”ל בלט בן העדה הבוכרית הבחור החשוב יוסף מסטורוב ז”ל מהעיר רמלה בן למשפחה חשובה ומכובדת בעדה הבוכרית צעיר בן שמונה עשרה שלא זכה להיכנס לחופה ולהקים בית נאמן בישראל ונפטר צעיר לימים. כולנו עומדים בשעה קשה זו ומקיימים את הפסוק בספר ויקרא פרשת שמיני (פרק י’ פסוק ג’) וידום אהרון… .

בשעה קשה זו אין לנו אלא לקבל נחמה מדבריו של משה רבנו לאחיו  אהרון הכהן בשעה שמתו שני בני נדב ואביהוא, וכך נאמר בפסוק : “ויאמר משה אל אהרון הוא אשר דיבר ה’ אל משה בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידום אהרון” ( ויקרא פרק י’ פסוק ג’).

אהרון הכהן רואה את שני בניו מתים ומשבה רבנו אומר לו ” בקרובי אקדש”  הקב”ה בחר את בחירי העם המובחרים שבעם ישאל כדי לקדש את שמו בעולם, ” ועל פני כל העם אכבד”   רש”י מסביר ” כשהקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים מתיירא מתעלה ומתקלס שנאמר “נורא אלוהים ממקדשיך ” אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיך ”  דהיינו הקב”ה בוחר את המיטב שבעם ישראל להיות שליחיו בעולם הזה להתכבד בהם ולקדש את שמו בעם ישראל.

כמו שאליהו הנביא עלה בסערה השמיימה, שבעולם הזה נפרדו ממנו אך כולם ידעו כי הוא בשליחות מיוחדת של נביא ועלה בדגה מעלה מעלה, כך נשמות ארבעים וחמישה הצדיקים הללו נבחרו ע”י הקב”ה להיות שליחו בעולם הזה לקדש את שמו ולייקר את כבודו בעולם.

ראו כמה אחדות נהיה בעם ישראל מכל החוגים והעדות, כמה השתתפות בצער המשפחות מכל חלקי העם, כמה חיזוק נעשה בעם ישראל כולן, קבלת מצוות אהבה ואחוה ושלום ורעות בין כל חלקי העם והייתה זאת נחמתנו ונחמת משפחות הצדיקים ז”ל.

אחדות עם ישראל באה לידי ביטוי גם ובעיקר בשעות הקשות כשכל אחד ואחת מרגיש את צערו של השני בעצמו. כפי המעשה הידוע על סוחר סוסים שהיה גביר רם מעלה, שרתם למרכבתו המפוארת ארבעה סוסים אבירים. אחד גרמני, אחד בלגי, אחד מצרי ואחד אנגלי שהיו מיטב הסוסים האבירים באותם הזמנים. באחד מלילות החורף, עת נסע הגביר במרכבתו המפוארת נכנסה המרכבה לתוך ביצה טובענית והגביר לא הצליח לחלץ אותה מהביצה, היכה בשוט על הסוסים האבירים אך היה זה לשווא, הסוסים האבירים לא הצליחו למשות את המרכבה מהביצה הטובענית. והנה לפתע הגיחה עגלה של עגלון עני עם שלושה סוסים כחושים ורזים שנכנסו אף הם לביצה הטובענית אך להפתעת הגביר העגלון העני הכה בשוט אל אחד הסוסים הכחושים ועגלת העני נחלצה מהביצה.

התפלא הגבי ושאל את העגלון העני איך ייתכן? לי יש ארבעה סוסים אבירים שאין כמותם בכל הארץ אני מכה בשוט והם לא מצליחים לצאת אתה עם שלושה סוסים כחושים ורזים מכה בשוט ומצליח?

ענה העגלון העני לגביר  לסוסים שלך אין קשר בין אחד לשני כל אחד ממדינה אחרת ואדון לעצמו כשאתה מכה סוס אחד רק לו זה כואב לשאר זה לא כואב ולא מעניין אותם, אצלי הדגיש העגלון הזקן שלושת הסוסים הם אמא ושני בנים כשאני מכה אחד מהם לשלושתם זה כואב ואני מקבל שלוש כוח סוס בבת אחת לכן הצלחתי.

כשעם ישראל מאוחדים כל כאב צרה ויגון  של יחיד זה כאב יגון וצרה של כולם,  כולם מרגישים איש בצערו של השני ואת זה ראינו השבוע במירון נזכה כולנו בקרוב לראות איש בשמחתו של רעהו ויקוים בנו הפסוק: “ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה” אמן.

מאת: הרב זבדיה כהן שליט”א ראב”ד תל אביב-יפו ואב”ד העדה הבוכרית

Leave a Reply

Your email address will not be published.