בס"ד

10.12.2023 | כ"ז כסלו התשפ"ד

0

פוסטים עלו השבוע

>> כלכלי

האוצר הציג מתווה למעונות היום 

משרדי האוצר, העבודה והחינוך גיבשו מתווה סיוע למעונות היום והמשפחתונים המסובסדים, כלומר ויצו ונעמ"ת, אשר יקבלו החזר של מאות שקלים עבור כל ילד.

עבור ימים בהם לא התקיימה פעילות או שבוצעה פעילות בהיקף חלקי בלבד.

תשלום זה מתווסף לתשלומי הסבסוד שמשרד העבודה העביר לארגונים גם בחודש אוקטובר, שלא הייתה בו פעילות, כלומר שהיו סגורים באופן מלא וחלקי בחודש אוקטובר, כדי להקל על המצוקה התקציבית.

תשלום המענק לארגונים המפעילים יועבר על ידי משרד העבודה לפי מספר הילדים הרשומים במערכות התשלום של משרד העבודה לסבסוד. נכון ליום 31/12/23 או עד הילד ה-105,000, הנמוך מביניהם.

בהתאם לצרכי המערכות ועל מנת להקל על התהליך, משרד העבודה יעביר במהלך חודש נובמבר מקדמה נוספת לארגונים ששיעור ההכנסות מדינה שלהם נמוך מ-30%. זאת, בנוסף למקדמות ששולמו לארגונים שביקשו זאת.

נגישות