מוזמנים להאזין לניתוח של איציק יהושע על מצבם של 320,000 עובדי התחום, והאם קטר ההייטק, שאחראי על 50% מהיצוא הישראלי, ימשיך להוביל את הכלכלה הישראלית.

Leave a Reply

Your email address will not be published.