ב”ה

הכתיבה קשה עלי מאוד השבוע.

קשה לחשוב, קשה לכתוב, קשה להתבטא.

קשה למצוא את המילים שיוכלו לבטא את הכאב, הצער והזעזוע, מהצרות הקשות שעם ישראל צריך לעבור בארצו. ועבורנו, כבני העדה הבוכרית, שזוכים לערבות הדדית מיוחדת בתוכנו, נוסף השבוע כאב על כאב.

לצערי ולדאבוני הרב, בפיגוע הקשה באלעד בשבוע שעבר, הלך לעולמו בועז גול שנהרג עם אורן בן יפתח ויונתן חבקוק ה’ יקום דמם.

בועז נרצח בדרכו לשיעור תורה, מותיר אחריו את האלמנה גלית (לבית בורוכוב) וחמישה יתומים, אחד מהם יחגוג בר מצווה בעוד חודש בלבד. קראתי דברים שאמר אחד מילדיו שסיפר על האבא שלו שהיה הגב של המשפחה ועשה הכל בבית, וליבי נקרע בתוכי.

איך אפשר לנחם? איך אפשר לשאת את הסבל והכאב הבלתי יתואר הזה?

*

כשהיה מקרה של אשה שנרצחה בשכונתו של הרבי מליובאוויטש, הרבי אמר שיחה קשה וכואבת בנושא “קידוש השם”. הרבי סיפר שמרן ה”בית יוסף”, רבי יוסף קארו זכר צדיק לברכה, מחבר השולחן ערוך, ביקש מהקב”ה לזכות למות על קידוש השם. התגלה אליו מלאך מן השמים והבטיח לו שהוא יזכה לכך. אבל כאשר עבר זמן והוא לא קרה, ה”בית יוסף” הצטער על כך ושאל את המלאך מדוע זה עדיין לא קרה. השיב לו המלאך, שזהו עונש על דברים מסוימים שלפי גודלו ומעלתו של ה”בית יוסף” דקדקו עמו מן השמים גם כחוט השערה.

הרבי אמר שלומדים מהסיפור הזה שמעלת המסירות נפש גדולה אפילו עוד יותר מלימוד תורה. הרי ה”בית יוסף” זכה לכך שהשולחן ערוך שכתב התקבל בכל תפוצות ישראל ועל ידי הספר הזה כל עם ישראל לומד הלכה עד סוף כל הדורות. זאת אומרת שאצל ה”הבית יוסף” הייתה המעלה של לימוד התורה בצורה הכי גבוהה והכי נעלית, ועדיין… למרות כל המעלה המדהימה של השולחן ערוך, ה”בית יוסף” הצטער ושאל למה לא זכה למסור נפשו על קידוש השם!

ברור לגמרי שאם ה”בית יוסף” היה מוסר את נפשו, התוצאה הפשוטה הייתה שהוא לא היה יכול לחבר את השולחן ערוך, כך אומר הרבי במפורש, ולמרות זאת הוא ייחל לכך! מובן עד כמה עניין המסירות נפש על קדושת השם הוא נעלה אפילו יותר מלימוד התורה של מרן ה”בית יוסף”.

הגמרא אומרת על “הרוגי לוד” שמתו על קידוש השם, ביטוי נדיר ונפלא: “אין אדם יכול לעמוד במחיצתן”… במקום אחר מובא שהתפילות והבקשות של עם ישראל מתמלאות בזכות עשרה הרוגי מלכות.

*

לא באתי להאריך במילים, כי הכתיבה גם כך קשה השבוע, רק להתגייס כולנו לטובת המשפחות, האלמנה והיתומים.

כולי תקווה ותפילה שלא נצטרך יותר לשום עניינים של מסירות נפש וקידוש השם. שנזכה לגאולה שלימה ולסיום הגלות הנוראה. שעם ישראל יוכל לשבת לבטח בארצו מתוך בריאות, נחת ושמחה.

אני שולח את ברכתי בשם כל הקהילה לרפואה שלימה של הפצועים בפיגוע ובתוכם לשי בן אילנה, עם חיזוק ועידוד לאשתו צביה לבית יעקובוב ולכל המשפחה היקרה.

דברי התורה בטור השבוע מוקדשים לזכרו של המנוח בועז בן בלוריה מנוחתו בגן עדן ושל כל ההרוגים על קידוש השם.

Leave a Reply

Your email address will not be published.