בתמונה נדירה שהגיעה למערכת, נראים בני הקהילה הבוכרית בוינה בתחילת שנות ה-70 בעת מנהג ה’תשליך’ ביום ראש השנה. כנהוג, מתקבצים כל בני הקהילה ליד מקור מים המכיך בתוכו דגים כדי השליך אליו את העוונות מהשנה הקודמת.

Leave a Reply

Your email address will not be published.