האם ידעתם שארמון המשיח נבנה לפי הוראתו ובקשתו של כבוד קדושת הרבי הרש”ב (רבי שלום דובער) האדמו”ר החמישי של חסידות חב”ד”?

אחד מזכרונות הילדות החזקים והראשונים שלי קשור בחסידות חב”ד. הזיכרון הוא מהתוועדות חסידית. אינני זוכר סביב איזה תאריך היא התקיימה, אבל אני זוכר את השמחה, החום, הרגש, האווירה המיוחדת.

זוכר את החסידים הזקנים מרימים כוסית ‘לחיים’ ומנגנים ניגון של געגועים או ניגון של שמחה. העיניים תמיד נעו בין השולחן לבית הדלת. הפחד שמא בכל רגע ידפקו בדלת ויגלו את ההתאספות המחתרתית, שהייתה אסורה לפי החוק הקומוניסטי, היה קיים, ואולי גם הוסיף לאווירת המסתורין.

השבוע חל י”ב תמוז, יום הולדתו וחג הגאולה של הרבי הקודם מחב”ד, רבי יוסף יצחק שניאורסון. באחד ממכתביו אחרי ששוחרר מהכלא הקומוניסטי הוא כתב: “לא אותי בלבד גאל ה’, אלא כל מי שבשם ישראל יכונה”.

מי שמכיר וחווה את אותן תקופות אפילות בחייה של ברית המועצות לשעבר, יכול להתחבר ולהבין היטב, מדוע יציאתו של הרבי מהמאסר הוא יום חג עבור כל יהודי, ולא רק לחסידי חב”ד.

אומר בוודאות ובבירור, חסידות חב”ד חייבת ליהדות בוכרה את חייהם של חסידים רבים שניצלו מחרפת רעב וקיבלו קורת גג חמה, בתקופת מלחמת העולם. יחד עם זאת, יהדות בוכרה חייבת לחסידות חב”ד חלק נכבד מעולמה הרוחני.

העובדה שיהודי בוכרה שמרו על הגחלת, נזקפת בראש ובראשונה לקומתם האיתנה של יהודי בוכרה עצמם, ועל כך שלא נטמעו בין הגויים, יחד עם זאת, אדמו”רי חב”ד, לאורך הדורות, דאגו ליהודי בוכרה, שלחו שליחים כדי לסייע בשמירת התורה והמצוות.

בתקופות שונות הייתה זו בבחינת הצלה של ממש.

רבים רבים מהרבנים של הקהילה הבוכרית הינם תלמידיהם, או תלמידי תלמידיהם של שלוחי הרבי מליובאוויטש.

חסידי חב”ד הם שלימדוני תורה, הם אשר ליבו והציתו שוב ושוב, בי וביהודי בוכרה רבים, את הרגש היהודי הטהור.

קחו לדוגמה את אחד המפעלים הכי חשובים של יהודי בוכרה בדורות האחרונים – ארמון המשיח בירושלים. האם ידעתם שארמון המשיח נבנה לפי הוראתו ובקשתו של כבוד קדושת הרבי הרש”ב (רבי שלום דובער) האדמו”ר החמישי של חסידות חב”ד?

אי אפשר מצד אחד להתהדר בפירות פעילותם של אדמו”רי חב”ד, דוגמת ארמון המשיח, ולהתפאר בהם על גבי כריכה של ספר או חוברת, ומצד שני להביע חוסר הכרת הטוב לחב”ד ולרבניה. זה מעיד, בעיניי, על ריקבון מוסרי של חוסר הכרת הטוב. וכאשר יש כזה עומק של חוסר הכרת הטוב, אפשר להתדרדר לאי הכרת הטוב גם כלפי אנשים שגידלו אותך או סייעו בפרנסתך, ובסוף זה יתבטא אפילו כלפי המשפחה הקרובה והחברים שלך.

אחי אהובי, השבוע, י”ב בתמוז חגגנו את חגם של כלל עם ישראל. בואו ונדע להכיר טובה, לא רק בגשמיות אלא גם ברוחניות.

Leave a Reply

Your email address will not be published.