” תמיד חשוב לזכור, אם נהנית מאדם מסוים, במקום עבודה מסוים, או ממסגרת מסוימת, תמיד תזכרו את הטוב שהיא נתנה לכם”.

השבוע רציתי לכתוב לכם כמה מילים על נושא הכרת הטוב. הגמרא אומרת “בור ששתית בו מים אל תזרוק בו אבן”. המשמעות היא, שמקום שנהנית בו, אל תזלזל בו ואל תגרום לו רע. במפרשי הגמרא כתבו שזהו משל לאדם שמי שבא לאדם איזה תועלת ממנו או על ידו, לא ראוי לעשות שום מעשה שיהיה לו מזה נזק.

מסופר על רבינו הרי”ף (רבי יצחק אלפסי) שהיה פעם חולה ונכנס לבית מרחץ של אדם אחד, ושהה בו ונהנה ממנו. לאחר שנים רבות ירד אותו אדם מנכסיו ונאלץ למכור את בית המרחץ, כדי לשלם את הכסף לבלי החובות שלו. הרי”ף התבטא כי לא יבוא לשום דיון שקשור לבית מרחץ זה, למרות שכבר עבר לרשות של אנשים אחרים, כיוון שנהנה ממנו… אחד מתלמידיו של הרי”ף הוסיף ואמר שאם בדומם כך (שהרי בית המרחץ הוא דומם) על אחת כמה וכמה בבני אדם שיש להם רגשות, ומרגישים בנזק ובתועלת.

*

החיים מזמנים לנו שינויים והפתעות. יום אחד אנו עובדים במקום מסוים, יום אחר מחליפים מעסיק. יום אחד הילדים שלנו לומדים במוסד חינוך מסוים, ביום אחר הם מחליפים מסגרת.

כל החיים אנחנו נמצאים במעגלים, נכנסים למערכות ויוצאים מהן.

תמיד חשוב לזכור, אם נהנית מאדם מסוים, במקום עבודה מסוים, או ממסגרת מסוימת, תמיד תזכרו את הטוב שהיא נתנה לכם.

ואל תשכחו להיות טובים גם אתם בעצמכם.

Leave a Reply

Your email address will not be published.