בס”ד

                               

השבוע החל מיום רביעי בערב בשעה 7:42 ועד למחרת יום חמישי בשעה 7:58  בערב נצום כולנו ונתאבל על חורבן בית בית המקדש שהשנה מלאו 1952 שנה לחורבן בית המקדש.

בערב תשעה באב ביום רביעי בסעודה המפסקת לפני הצום יושבים על הרצפה, ולא על הרצפה ממש אלא על שטיח או בגד כל שהוא, ואוכלים תבשיל אחד בלבד, ונהגו לאכול תבשיל של עדשים או ביצים קשות שהם מאכל אבלים, וירקות או פירות חיים אפשר לאכול ללא הגבלה. ולא ישבו שלושה יחד כדי שלא יתחייבו בזימון.

מותר לאכול קודם סעודה המפסקת כרגיל  ללא הגבלה של שני תבשילים, ורק בסעודה המפסקת ממש הסמוכה לכניסת הצום, יאכל רק תבשיל אחד וישב על הרצפה.

תשעה באב אסור באכילה ושתייה,  וגם אישה בהריון או אישה מינקת שהן בריאות חייבות לצום, אלא אם הן חלשות או לא מרגישות טוב ועל פי הרופא אינן רשאיות לצום.  יולדת עד שבעה ימים ללידה אסור לה לצום, ומשבעה ימים ועד שלושים יום ללידה פטורה מלצום. חולים או תשושים על פי הוראת רופא פטורים מלצום.

חובת הצום רק מגיל בר מצווה לבן או בת מצווה לבת,  ולפני גיל בר או בת מצווה לא יצומו כלל. חולה  שמותר לו לאכול על פי הוראת הרופא יאכל כרגיל, ואינו צריך לאכול מעט מעט כמו ביום הכיפורים.

אסור להתרחץ בתשעה באב בין במים חמים בין במים קרים, אא”כ היו ידיו מלוכלכות מותר לרחוץ להעביר הלכלוך, ולאחר שנכנס לשירותים או כשקם בבוקר ירחץ ידיים עד סוף קשרי אצבעותיו. ורק הכוהנים שרוחצים ידיים לברכת כוהנים רוחצים כדרכם שה רחיצה לשם מצווה, וכן חולה שמותר לו לאכול ייטול ידיו כרגיל שזה לשם מצווה.

בתשעה באב לא נועלים נעלי עור אלא נעלי בד או גומי כמו מנהג האבלים.

בתשעה באב אסור ללמוד תורה כיון שלימוד תורה מביא לשמחה אלא לומדים דיני אבלות ופרקי תנ”ך ותלמוד העוסקים בחורבן בית המקדש ואבל.

מנהג ישראל לא לעבוד בתשעה באב, ורק בעלי חנויות שמוכרים מוצרי מזון מותר להם לפתוח את החנות כדי שהציבור יוכלו לקנות מוצרים למוצאי הצום או לצורך החולים שלא צמים.

המנהג שלא להכין את  צרכי הסעודה של מוצאי הצום, רק לאחר חצות היום.

בתשעה באב לא אומרים שלום איש לרעהו, ואם חברו אמר לו שלום לא ינזוף בו אלא יענה לו בשפה רפה, ואין לצאת לטיול ביום תשעה באב.

החל מערבית של ליל תשעה באב יושבים בבית הכנסת כאבלים על שטיחים או מזרנים או כסאות נמוכים  מסירים את הפרוכת מארון הקודש, ומתפללים ערבית בקול בכי, קוראים את מגילת איכה וקוראים את הקינות ובבכי ואנחה וכשמגיעים למניין השנים של חורבן בית המקדש מכבים את האורות ומשאירים מעט אור כדי שיוכלו לקרוא בסדורים.

בתפילות של תשעה באב אומרים את תפילת נחם בברכת בונה ירושלים ועננו בשומע תפילה.

בבוקר בשחרית מברכים את כל ברכות השחר יש נוהגים שלא להניח תפילין בשחרית בבוקר ומנהג ירושלים פשט בבל ארץ ישראל להניח תפילין ולהתעטף בטלית בשחרית כמו בכל יום עם תפילה כרגיל אלא שמוציאים ספר תורה עולים שלושה עולים וקוראים בפרשת ואתחנן כי תוליד בנים וכו’ והשלישי מפטיר בנביא ‘אסוף אסיפם’ עם ברכות ההפטרה, מסיימים התפילה כרגיל חולצים התפילין וקוראים את מגילת איכה ואת הקינות של הבוקר.

אם יש ברית מילה ביום תשעה באב מלים את התינוק כרגיל ונותנים ליולדת לשתות את היין, ומותר לאבי הבן הסנדק והמוהל ללבוש בגדי שבת. ואינם רשאים לאכול כמו כולם עד מוצאי הצום.

בתפילת מנחה יושבים על הספסלים כרגיל ומחזירים הפרוכת למקומה מוציאים ספר תורה קוראים בפרשת ויחל משה והשלישי מפטיר שובה ישראל ולא אומר המפטיר קדיש אלא השליח ציבור קורא חצי קדיש לפני העמידה.

מתפללים ערבית וברכת הלבנה בזמן, ורשאים לאכול השנה החל מהשעה 7:58 בערב.

במוצאי תשעה באב למנהג הספרדים מותר להסתפר, להתרחץ, ולכבס  מיד בצאת הצום ,והשנה שחל עשירי באב ביום שישי מותר גם למנהג האשכנזים, אך לאכול בשר ולשתות יין ממתינים עד ליום שישי בצהריים .

נרבה כולנו באהבת חינם ונזכה בקרוב לבניין בית המקדש, לגאולה שלימה, בשורות טובות ישועות ונחמות, בבריאות איתנה אורך ימים ושנות חיים אמן.

Leave a Reply

Your email address will not be published.