בס”ד

השנה חל ערב פסח ביום שבת י”ד ניסן תשפ”א (27.03.2021) כשאנו נשב לחוג את ליל הסדר במוצאי שבת וישנם כמה שינויים במה שאנו נוהגים כל שנה כדלהלן”

יום חמישי – י”ב ניסן (25.03.2021).

 • עושים סיום מסכת לכל מי שהוא בכור כדי לפטור אותו מתענית בכורות.
 • ביום זה מנקים ומכשירים את הבית לקראת בדיקת חמץ שייערך ביום חמישי בלילה ומזמן צאת הכוכבים מהשעה 18:25 עושים בדיקת חמץ בכל חדרי הבית עם נר מברכים  בא”י אמ”ה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ ועוברים בכל חדרי הבית לראות שלא נשאר חמץ .
 • משארים רק חמץ לצורך יום שישי וסעודות שבת בלילה והבוקר ויש להצניעם במקום מיוחד ומשומר היטב.

יום שישי – י”ג ניסן (26.03.2021).

 • ביום שישי מתחיל שעון קיץ .
 • מוכרים את החמץ שמאוחסן בבית במקום מסומן וסגור, ושורפים את החמץ עד השעה 11:28  ומותר להשאיר לחם לצורך סעודות ליל שבת ויום שבת.
 • מותר להמשיך לאכול חמץ ביום שישי גם לאחר שריפת החמץ ובלבד שייזהר שלא יתפזר בבית במקום שכבר נקי מחמץ.
 • צריך להכין ביום שישי את כל הדרוש לשבת ולחג (יומיים) כגון: נייר חתוך, מפות חתוכות, שקיות אשפה חתוכות, ויש להכין נר נשמה כפול שיהיה דלוק מיום שישי עד יום ראשון בערב.
 • עדיף לשקול את כזית המצה המרור מיום שישי ולהניחם במקום שלא יתייבש עד מוצ”ש ואם לא הספיק רשאי לשקול גם ביו”ט במשקל מכני ולא דיגיטלי.
 • בליל שבת מקדשים כרגיל ובוצע על הלחם ועדיף להכין פיתות וכדומה שאינם גורמים לפירורים .

 יום שבת – י”ד בניסן (27.03.2021).

 • מותר לאכול חמץ עד השעה 10:15 ולכן בשבת זו ישכימו  לקום ולהתפלל מוקדם שיסיימו את תפילה עד השעה 9:00 כדי שיספיקו לקדש ולאכול סעודת שבת עם לחם עד השעה 10:15.
 • לאחר סיום הסעודה עד השעה 10:15  יאספו את כל החמץ שנשאר ישימו באריזת ניילון סגורה וישליכו לפח הזבל השכונתי ויאמרו הנוסח ” כל חמירא דאיכא ברשותי דחזיתיה ודלא חזיתיה  דבערתיה ודלא בערתיה ליבטיל וליהוי הפקר כעפרא דארעא” ( כל חמץ שיש ברשותי שראיתי ושלא ראיתי שבערתי ושלא בערתי הרי הוא מבוטל  והפקר כעפר הארץ).
 • יתפללו מנחה החל מהשעה 13:15 ויעשו סעודה שלישית עד השעה 15:30 ניתן לאכול מצה מטוגנת או תמרים בשר ודגים ןלא ישבע מאוד כדי שיאכל בלילה מצה לתיאבון.

מוצאי שבת – ליל הסדר

 • שבת יוצאת בשעה 19:32 ואין להדליק נרות או להכין את שולחן הסדר לפני יציאת השבת אך מותר להוציא מהמקפיא מאכלים מבושלים קפואים כדי שיפשירו עד הלילה.
 • מתפללים ערבית של חג , ידלקו נרות מאש לאש רק מהשעה 19:32.
 • הקידוש כולל סדר יקנה”ז דהיינו ברכת הגפן, ברכת הקידוש, בורא מאורי האש ,המבדיל, ושהחיינו.
 • שאר הסדר כמו כל שנה קדש, ורחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא מצה, מרור, כורך, שולחן עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה.

 שמחת חג

יש לכל אדם לקנות לאשתו מתנה לחג וכן לילדים כדי לשמחם בחג ולקיים מצוות ושמחת בחגך, ויזהרו מאוד שלא לכעוס ולא לריב כל השנה אך בעיקר בלחץ של ערב החג  וכן בימי החג בהם שוהים הרבה זמן ביחד יש להיזהר שלא לכעוס ולגרום למחלוקת בחג ועל זה נאמר ” סייג לחכמה שתיקה” .

בבכרת חג כשר ושמח

הרב זבדיה כהן

אב”ד העדה הבוכרית.

Leave a Reply

Your email address will not be published.