מדוע בקש מהם רבי שמעון בר יוחאי לעשות סעודה ורק לאחר מכן התפלל עליהם שיזכו לבנים. מדוע לא התפלל עליהם מיד כשבאו בראשונה לביתו וספרו לו שהם רוצים להתגרש.”

השבוע יחול ל”ג בעומר ביום שישי י”ח אייר תשפ”א יום ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי זיע”א ורבים עולים לקברו במירון ומתפללים וזוכים לישועות. היום נביא  מעשה שהיה עם רבי שמעון בר יוחאי זיע”א ממנו נלמד ונשכיל איך לזכות לשלום בית וזרע של קיימא.

במדרש רבה  שיר השירים פרק א’ וכן בפסיקתא דרב כהנא פרק כ”ב, מובא מעשה באדם אחד מהעיר צידון, שנשא אישה כדת משה וישראל חי איתה עשר שנים ולא זכו להיפקד בזרע של קיימא. באו שניהם אצל רב שמעון בר יוחאי ובקשו להתגרש ולהיפרד זה מזו כדת וכדין בגט כריתות. מאמר להם רבי שמעון בר יוחאי: כשם שעשיתם חתונה חופה וקידושין במאכל ומשתה וסעודה גדולה, כך אין אתם פורשים זה מזו עד שתעשו סעודה עם מאכל ומשתה ואח”כ נעשה גט ותיפרדו זה מזו. הסכימו בני הזוג ועשו בערב סעודה גדולה כמו ביום החופה. בסעודה אמר הבעל לאשתו: אני מרשה לך לקחת חפץ אחד מתוך הבית למזכרת. תבחרי לך כל חפץ שתרצי וקחי אותו איתך לבית אביך. במהלך הסעודה, נתנה לו האישה לשתות משקאות חריפים עד שהשתכר ונרדם. או אז היא אמרה למשרתי הבית: שאו אותו עם המיטה לבית אבי. וכך עשו. באמצע הלילה התעורר הבעל משכרותו והוא רואה את עצמו בבית לא שלו, שאל מיד היכן אני נמצא? אמרה לו אשתו אתה נמצא בבית אבא שלי. מדוע אני כאן ולא בביתי שלי שאל הבעל? ענתה לו אשתו הרי אמרת לי שאני רשאית לקחת מהבית איזה חפץ שאני רוצה למזכרת ובחרתי לקחת אותך. התפייס הבעל ובבוקר הלכו שניהם לרבי שמעון בר יוחאי ששמע את המעשה והתפלל עליהם וחזרו לשלום בית ולאחר תשעה חודשים זכו שניהם לבן זכר.

וכאן נשאלת השאלה : מדוע בקש מהם רבי שמעון בר יוחאי לעשות סעודה ורק לאחר מכן התפלל עליהם שיזכו לבנים. מדוע לא התפלל עליהם מיד כשבאו בראשונה לביתו וספרו לו שהם רוצים להתגרש. מה צורך היה בסעודה זו קודם?

התשובה היא : תפילה לשלום בית וזרע של קיימא, יכולה לחול רק כשיש רצון אמיתי לשלום בית ויש נכונות לאהבה ואחווה שלום ורעות. כאשר בני זוג רואים כל אחד אצל האחר רק את השלילי, אין מקום לברכה לחול ולכן כשבקשו רק להתגרש, לא מצא רבי שמעון בר יוחאי מקום לתפילה לשלום בית וזרע של קיימא. רק לאחר שעשו סעודה משותפת, נזכרו ביום החופה דעתם התקרבה זה לזו, הבעל הציע לאשתו לקחת מה שהיא  רוצה למזכרת ממנו והיא בקשה רק את בעלה בלבד מכל מה שיש בבית. כאן הם גילו את המבט החיובי שיש לכל אחד כלפי רעהו את האהבה והאחווה ביניהם, על אף המצב הקשה בו הם לא זכו להיפקד בבנים ובנות. ברגעים אלו, יש מקום לברכת ה’ לחול עליהם וזה מה שעשה רבי שמעון בר יוחאי וברכם בשעת רצון, ואכן הברכה התקבלה וזכו לזרע של קיימא ושלום בית.

לימד אותנו רבי שמעון בר יוחאי רצוננו לזכות  בברכת ה’ לשלום בית וזרע של קיימא?  תנאי ראשון ויסודי הוא  אהבה ואחווה שלום ורעות שנראה כל אחד את מעלת חברינו ולא חסרונם, שנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי, ואל יעלה שום שנאה מאחד על חברו חלילה. אמן.

Leave a Reply

Your email address will not be published.