בעקבות מידע שנאסף על ידי אנשי הקונגרס, התקבלה תמונה מדאיגה של קבוצה גדולה של קשישים וחולים בני העדה שרוצים מאוד להתחסן אך לא יכולים לעשות זאת עקב היותם מרותקים לביתם. בעקבות זאת, החליטו בקונגרס על מבצע ניוד של כל האוכלוסיות בסיכון מהעדה הבוכרית המרותקים לביתם.

הקונגרס קורא לכל מי שיכול להתנדב ולנייד את המרותקים או לחילופין, כל מי שיודע על מרותקי בית שטרם התחסנו עד כה, ליצור קשר עם מר אדי מרדכייב במספר המופיע על גבי הפרסום.

Leave a Reply

Your email address will not be published.