אין ספק שכדי להשלים את החוסר והחורבן, יש לתקן את הסיבה לחורבן. במילים אחרות, באמצעות תוספות באהבת ישראל ובמצוות “ואהבת לרעך כמוך”, אפשר לקרב את בניין הבית.

אנו נמצאים עמוק בתוך ימי בין המצרים, ערב תשעת הימים, בהם אנו מתאבלים על חורבן הבית. בית ראשון ובית שני.

סיבות רבות ניתנו לחורבן הבית, רבות מהסיבות קשורות לחוסר באהבת ישראל. גם הסיפור המפורסם של “קמצא ובר קמצא”, קשור לחוסר באהבה ופרגון בין יהודים.

אין ספק שכדי להשלים את החוסר והחורבן, יש לתקן את הסיבה לחורבן. במילים אחרות, באמצעות תוספות באהבת ישראל ובמצוות “ואהבת לרעך כמוך”, אפשר לקרב את בניין הבית.

לפעמים כשמדברים על “אהבת ישראל” או “ואהבת לרעך כמוך”, אפשר לחשוב שמדובר על מעשים גבוהים ונעלים, או לצאת לרחובות ולהתחבר דווקא עם אנשים רחוקים שאינם קשורים אלי. האמת היא שגם זה דבר טוב וחיובי, אבל אפשר להתחיל מהקרובים אלינו ביותר. להרבות באהבה, ויתור והכלה, בין בני זוג, בין אחים, בין חברים קרובים. דווקא עם אנשים קרובים לפעמים יש יותר חיכוכים. ודווקא כאן מצווה עלינו להשתדל יותר, לוותר ולהקריב.

שמעתי פעם הסבר יפה. כתוב בחז”ל שמי שמתגרש “מזבח מוריד עליו דמעות”. נשאלת השאלה, מה הקשר בין מזבח לבין גירושין? ולמה דווקא המזבח מכל כלי המקדש, הוא זה שמוריד דמעות? הרי דווקא המזבח הוא קשור לאש ושריפה, לכאורה הכלי הכי פחות “רגשי”…

ההסבר לכך הוא – מזבח הוא סמל ההקרבה. אנחנו מביאים קורבן לה’, אנו מקריבים אותו על גבי המזבח. מה המהות והמשמעות של קורבן? כשאדם חוטא, הוא מבין שכדי להתקרב לה’ עליו להקריב משהו מעצמו, משלו. כמובן שהדבר בא לידי ביטוי גם בדבר גשמי, אבל העיקר הוא החלק הפנימי והרוחני, כשהוא מקריב מהרצונות שלו ומהתאוות שלו, ומוסר אותם לה’, על ידי כך הוא למעשה חוזר בתשובה.

זו הסיבה שהמזבח מוריד דמעות: כאשר בני זוג מגיעים למצב של פירוד, זה אומר שהיה חוסר בהקרבה, חוסר בויתור. זה בדיוק ההפך מעניין הקורבנות, שמסמלים את ההקרבה והויתור. לכן המזבח מוריד דמעות.

זה המסר הקטן שלי מתקופה זו. לפעמים “ואהבת לרעך כמוך” יכולה להיות במקום קרוב ולאנשים קרובים. ויתור קטן, הקרבה קטנה, יקרבו את בניין בית המקדש.

Leave a Reply

Your email address will not be published.