הראשון לציון והרב בראשי לישראל הגאון יצחק יוסף שליט”א במכתב חיזוק לרב שלמה בביוב שליט”T רבה הראשי של קהילת יהודי אוזבקיסטן “וצריכים לשמוע בקולו ולעשות ככל שיורה להם.  ולא ייטו מדבריו ימין ושמאל”

כבוד הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון יצחק יוסף שליט”א נדרש לאחרונה לסוגיית הקברים בבתי הקברות היהודיים באוזבקיסטן. לאחרונה, ישנה השתדלות של גורמים שונים לעשות שינויים כאלו ואחרים בבית הקברות היהודי העתיק בעיר בוכרה. לשינויים אלו, הרב הראשי של המדינה, הרב שלמה בביוב שליט”א מתנגד כיוון שלדעתו ההלכתית הם פוגעים בכבוד המת.

הרב שלמה בביוב, הגיע לאוזבקיסטן לפני יותר משנתיים בשליחות קונגרס יהודי בוכרה העולמי, על מנת לחזק ולבצר את הקהילה היהודית הנשארת לפליטה במדינה. מיד בבואו, החל הרב בביוב בביצוע פעולות יזומות מגוונות לחיזוק הקהילות באופן יומיומי. מאז בואו למקום ועד היום, חווה הקהילה היהודית באוזבקיסטן פריחה משמעותית בכל התחומים. זאת ועוד, הרב בביוב בחכמתו כי רבה יודע לשלב ידיים יחד עם כלל הגורמים הקהילתיים והממשלתיים על מנת לנצל למקסימום את יכולת הסיוע לקהילה המקומית.

במכתב שכתב כבוד הרב הראשון לציון נכתב בין היתר בסוגיית הקברים: “בוודאי יש לאסור הדבר שהרי יש בזה חרדת הדין בפינוי המת, שהוא דבר חמור מאוד”. בהתייחס לסמכותו ההלכתית של הרב בביוב כותב מרן הראשון לציון שליט”א כי: “שהוא תלמיד חכם חשוב ובקיא בסדרי הלכה ויראתו קודמת לחכמתו והוא רב הקהילה וצריכים לשמוע בקולו ולעשות ככל שיורה להם.  ולא ייטו מדבריו ימין ושמאל, שהוא מרבה תורה ויראת שמים ועומד על משמרת הדת ואחריות כבדה על כתפיו”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.