בס”ד

                

השבת נקרא על בריאת האדם כמו שנאמר ” ויברא אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקים ברא אותו”  ומיד לאחר מיכן אמר הקב”ה “לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו”  וברא את האישה מהצלע של האדם, רש”י מביא את המדרש ששואל אם האישה היא לעזר מדוע נאמר כנגדו? ומתרץ אם האיש זכה האישה היא לעזר ואם לא זכה האישה היא נגדו.

והשאלה מה צריך לעשות כדי לזכות שחיי הנישואין יהיו לעזר בין הבעל והאישה ולא ח”ו להיפך?

נקדים את דברי הרמב”ם בהלכות אישות ( פרק ט”ו הלכה י”ט) צוו חכמים שיהא אדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה כגופו ואם יש לו ממון , מרבה בטובתה כפי ממונו, ולא יטיל עליה אימה יתרה ויהיה דבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב או רגזן, וכן צוו על האישה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר ותעשה כל מעשיה על פיו,  ויהיה בעיניה כמו שר או מלך, אוהבת מה שהוא אוהב ומרחיקה כל מה שהוא שונא, ובדרכים אלו יהיה הנישואין נאה ומשובח.

כאן מגלה לנו הרמב”ם את המתכון לחיי נישואין שלווים ויפים כשכל צד מכבד את השני על הצד הטוב ביותר.

מסופר על מלך אפגניסטאן ששמע שיש עירו יהודי זקן בגיל תשעים וחמש שנה בריא ושלם  והלך לשאול אותו במה זכה לאריכות ימים ? ענה לו הזקן, יש לי אבא בן מאה ועשר שנים בריא  בגופו ונפשו עדיף שתשאל אותו, הלך המלך לזקן המופלג ושאל אותו במה זכית לאריכות ימים ושנים? ענה לו הזקן ישב אדוני המלך ואלמד אותך, מיד קרא לאשתו שהייתה ג”כ זקנה מופלגת ואמר לה הביאי אבטיח שלם מהמטבח לכבוד  המלך האורח, מיד הלכה למטבח והביאה לבעלה אבטיח שלם. לקח הזקן המופלג את האבטיח בידו דפק עליו מכל צד ואמר לאשתו אבטיח זה לא מוצלח תביאי אבטיח אחר יותר טוב. שמעה בקולו לקחה את האבטיח הלכה למטבח וחזרה עם אבטיח אחר, מישש אותו הזקן בידו דפק פה דפק שם ואמר גם אבטיח זה לא כ”כ מוצלח תביאי אבטיח אחר. עם כל  זקנותה לקחה את האבטיח למטבח ושבה עם אבטיח אחר, בדק הזקן המופלג את האבטיח בידו וקרא בקול רם אכן, זה אבטיח טוב המתאים לכבוד המלך ומיד פרס את האבטיח העסיסי למלך. חזר המלך ושאל את הישיש המופלג במה זכית לאריכות ימים ושנים? ענה לו הישיש המופלג חכה רגע אדוני המלך ומיד קרא שוב לאשתו שתבוא אליו ושאל אותה בפני המלך הגידי את האמת כמה אבטיחים יש לנו בבית? ענתה לו מיד יש לנו בבית רק אבטיח אחד בודד. שאל אותה הזקן מדוע כשאמרתי לך להביא אחר לא אמרת הרי יש לנו רק אבטיח אחד ומהיכן אביא אחר? ענתה הזקנה אני מכבדת את בעלי ועושה את רצונו גם אם אני יודעת שהוא טועה. אמר זקן המופלג למלך הבין כבודו איך זכיתי לאריכות ימים ? כשאדם זוכה לאישה טובה המכבדת את בעלה בכל מצב ובכל זמן ולא רבה אתו ולא מתווכחת אתו ויודעת לכלכל צעדיה בחכמה יש שלום בית ויש אריכות ימים ושנים.

מעשה זה ממחיש לנו את דברי הרמב”ם כשיש כבוד הדדי בין הבעל והאישה הם זוכים שהשכינה שורה בביתם הם זוכים לשלום בית אמיתי , לאריכות ימים ושנים, בריאות איתנה, וילדים טובים הרואים את ההתנהגות הנפלאה והכבוד ההדדי בין ההורים ולוקחים זאת איתם הלאה כשהם עצמם יקימו בית נאמן בישראל, ניקח הדברים לתשומת לבנו , נשתדל לקיים את דברי הרמב”ם הנ”ל ונזכה כולנו יחד שחיי הנישואין יהיו לעזר לכל אחד מבני הזוג ולרוות נחת מהילדים ומכל המשפחה לאורך שנים וימים טובים אמן.

בברכת שבת שלום ומבורך

הרב זבדיה כהן

אב”ד העדה הבוכרית .

Leave a Reply

Your email address will not be published.