הנהלת  קונגרס יהודי בוכרה העולמי בפגישה עם השר עודד פורר, שר החקלאות ופיתוח הכפר והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל מטרת הפגישה- חשיפת פעילות קהילתית וחברתית של הקונגרס בארץ בקרב יהודי בוכרה.

ביום שני התקיימה פגישה עם השר עודד פורר, הרב יהודה בלוי מנכ”ל הקונגרס, עו”ד אדי מורדכייב סמנכ”ל קשרי חוץ, ח”כ לשעבר אמנון כהן יו”ר איגוד ידידי הקונגרס.

פעילות הקונגרס מורגשת בכל נקודה בארץ בו יהודי בוכרה מתגוררים בה, ורוב הערים נמצאים במקומות פריפריאליים תחת ניהולו של כבוד השר עודד פורר. השר עודד פורר עצמו כיהן כמנכ”ל משרד הקליטה, בעת כהונתו הציב את עידוד העלייה כאחד מיעדיו המרכזיים של המשרד, ולפיכך שונה שם המשרד ל”משרד העלייה והקליטה”.

החוק הבולט שאותו קידם השר פורר היה חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית – קובע שה־9 במאי יצוין כיום ניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית, ובו יתקיימו פעילויות בנושא במערכת החינוך, טקס ממלכתי ויערכו טקסים ומצעדים מקומיים לציון היום.

בפגישה הועלו נושאים הקשורים לפיתוח המנהיגות בקרב צעירי העדה ונושא התרבות.

מנכ”ל הקונגרס, ביקש  להרחיב, לשפר ולשדרג  את הפעילויות הנ”ל באופן משמעותי כך שבני הקהילה בארץ ובעולם יהיו מעורים בתוך החברה הישראלית תוך כדי שמירת המסורת והמורשת המופלאה של העדה הבוכרית.

 השר בירך את הנוכחים בעשיה המבורכת שנעשית למען הקהילה הבוכרית.

Leave a Reply

Your email address will not be published.