תמונה של הרבי מליובאוויטש עם זוג יהודים בוכרים ריגשה את העדה כולה השבוע וחשפה סיפור מדהים מאחרויה

חברת JEM – חברת המדיה של חסידות חב”ד – פרסמה השבוע את התמונה השבועית של הרבי מליובאוויטש זצ”ל, תמונה בה הרבי נראה פוסע על המדרכה לכיוון מרכז חב”ד העולמי-770. התאריך בו צולמה התמונה הוא ג’ תשרי תשמ”ג – צום גדליה, כשברקע נראים עומדים בני זוג, יהודים יוצאי בוכרה. מה הסיפור של התמונה ושל בני הזוג העומדים ליד הרבי?

בראשית שנת תשל”ב ביקר הרב מרדכי מנשה גרליק לראשונה אצל הרבי מליובאוויטש, לאחר שיצא מאחורי מסך הברזל הקומוניסטי, בסוף הקיץ של שנת תשל”א. בהיותו ב’יחידות’ אצל הרבי, ר’ מרדכי הביא לרבי תמונות של מצבת אביו, רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ”ל, אותן צילם בהיותו בעיר אלמא-אטא – שם קבור אביו של הרבי – יחד עם אביו הרב מנחם מענדל גרליק ז”ל ואחיו.

‘יחידות’ מיוחדת היתה לו אז. בין הדברים הרבי הורה לו, לבקש מאביו, הרב מנחם מענדל גרליק  – שעדיין נשאר ברוסיה ולא קיבל היתר יציאה – להחליף את המצבה הישנה של רבי לוי יצחק זצ”ל בחדשה, עם מספר הוראות הכרוכות סביב החלפת המצבה והחריטה עליה. אחת ההוראות היתה, שהחריטה תיעשה על ידי יהודי ירא שמים, שומר תורה ומצוות, שומר שבת.

המסר הועבר אל מעבר למסך הברזל, ואחרי תלאות רבות נמצא האיש המתאים לתפקיד: ר’ גבריאל אחונוב. על פרטי התלאות וההתמסרות למילוי המשימה, ניתן לקרוא בהרחבה בספר ‘תולדות לוי יצחק’, וכן על הנסים האישיים שהתחוללו שם, על מכתבו של הרבי לר’ גבריאל ועוד.

והנה סיפורה של התמונה השבועית:

אחרי שמשפחת אחונוב עלתה לארץ ישראל, בנו של ר’ גבריאל, ר’ אליהו חיים, למד בישיבת חב”ד בראשון לציון ולאחר מכן עבר ללמוד בחצר הרבי בברוקלין, במוסד ‘פר”י’. לאחר כמה שנים הוצע לו שידוך עם בתו של ר’ אריה ניאזוב משיכון חב”ד בלוד. בני הזוג נפגשו ביניהם, ודובר על שידוך למזל טוב. ר’ גבריאל הכיר עוד מימי מגוריו רוסיה יהודי מסוים שהיה נחשב כצדיק ומקובל, והוא היה מתייעץ איתו בענייניו. גם כאשר שידוכו של בנו עמד על הפרק הוא התייעץ עם יהודי זה, והלה אמר לו שהוא רואה שהזיווג אינו מתאים. כיון שאלו היו פני הדברים, ההכרעה במשפחה היתה, שיכתבו על כך לרבי מליובאוויטש, וכפי שהרבי יורה – כך יהיה.

הם כתבו לרבי, והרבי נתן את הסכמתו וברכתו לשידוך, והחתן והכלה השתדכו ולאחר מכן נישאו למזל טוב. חלפה שנה מהחתונה, ועוד שנה, ועוד שנה, ור’ אליהו חיים וזוגתו טרם נפקדו בפרי בטן. אביו, ר’ גבריאל, כאב את המצב, מה עוד שהוא הרגיש פגוע שאלו הם פני הדברים, בשעה שאותו צדיק ומקובל אמר לו שהזיווג אינו מתאים – – –

הוא החליט לנסוע לרבי מליובאוויטש, ולדרוש ממנו ילדים לבנו, כי רק בהסכמתו וברכתו של הרבי, בנו וכלתו נישאו יחד, כך שהוא צריך להסדיר להם זרעא חיא וקימא… ר’ גבריאל ורעייתו נסעו לרבי לקראת ראש השנה תשמ”ג, וכשהוא הגיע למרכז חב”ד-770, ניגש למזכירות וביקש להיכנס לפגישה אצל הרבי, להתקבל ל’יחידות’. במזכירות אמרו לו שכעת הדבר לא בא בחשבון, וכי עליו להמתין בתור.

ר’ גבריאל לא הבין את העניין. הוא הרי הגיע במיוחד מארץ ישראל לפגוש את הרבי, יש לו נושא דחוף לדבר איתו, ואין לו זמן לשבת ולחכות – והוא החליט “להסתדר לבד”. הוא יפגוש את הרבי…

ר’ גבריאל ורעייתו המתינו על המדרכה וחיכו שהרבי יגיע מביתו לחדרו שבמרכז חב”ד-770. כשהרבי יצא מרכבו, ניגש ר’ גבריאל והציג את עצמו: “אני גבריאל אחונוב”. הרבי מיד הודה לו על כל מה שעשה למען מצבת אביו, וכשהוא הזכיר את מצב בנו, הרבי השיב לו במילים ספורות, שהוא יכול לחזור לארץ ישראל. “הכל בסדר”, אמר הרבי.

ר’ גבריאל היה כעוס ופגוע. לא לזה הוא ציפה, וכי כיצד מילים ספורות אלו יכולות לשנות את המצב, והלא הם מחכים כבר כמה שנים לילדים?! בהגיעו חזרה לישראל, כלתו סיפרה לו שהיא שבה כעת מהרופא, והוא אישר לה, לראשונה מאז שהם החלו לבקר אצלו, שהכל בסדר. ובתחילת חודש מנחם אב של אותה השנה, תשמ”ג, נולדה לבני הזוג בתם הבכורה. בחודש מנחם אב בשנה לאחר מכן נולד להם בן, ולאחר מכן עוד בת.

כך הם זכו לשמונה ילדים…

Leave a Reply

Your email address will not be published.