החל מהבוקר, התכנסו עשרות מרבני הקהילות הבוכריות ברחבי ישראל לוועידה רבני הקהילה בסימן ‘המזרח של הקהילה’. יום הוועידה שנהגה והוכן במשך חודשים ארוכים, כלל בתוכו נאומים מרתקים מאת גדולי ישראל הרבנים הראשיים לישראל הרב דוד לאו שליט”א והראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט”א. בוועידה השתתפו בכירי רבני העדה הבוכרית בישראל, בראשם הגאון הרב זבדיה כהן שליט”א אב בית הדין לעדה הבוכרית וראש אבות בתי הדין תל אביב -יפו, הרב שלמה רבין שליט”א אב”ד העדה הבוכרית בארה”ב וקנדה, הרב רפאל יעקובוב ראש כולל בית דוד ורפאל חי, ורבנים נוספים.

הרב הראשי לישראל הרב לאו שליט”א יחד עם אב”ד העדה הבוכרית הרה”ג זבדיה כהן שליט”א
הגאון המקובל הרב בניהו שמואלי שליט”א ראש ישיבת נהר שלום

דיווח נרחב יובא בהמשך בעז”ה

Leave a Reply

Your email address will not be published.