חברי החברא קדישא לעדה הבוכרית ‘חסדי דוד’ התכנסו לישיבה השנתית ויצאו עם תכניות לעתיד טוב יותר לנפטרי העדה

בימים האחרונים התכנסו חברי הנהלת העמותה של החברא קדישא ”חסדי דוד” על שם המרוחם הרב דוד ניסנוף זצ”ל מייסדה, לאסיפה כללית עבור שנת 2021.

בפתיחת הישיבה כיבד הרב שלמה ישי רבין שליט”א אב”ד ארה”ב וקנדה של העדה הבוכרית ונשיא איגוד הרבנים – את המעמד בדברי תורה. ובמהלכה שמעו חברי ההנהלה מפי המנכ”ל ר’ יוסף יצחק ניאזוב בסקירה רחבה על פעילויותיה של החברה קדישא, על המאזנים והדוחות הכספיים, כולם נועדו יחדיו כדי לחשוב ולטכס עצה כיצד לשפר את מערך שירותי החברה קדישא, כדי שהנפטרים יובאו למנוחות בצורה הראויה והמכובדת, הזמינה והמהירה ביותר הן ליקירים והן למשפחותיהם

חברי ההנהלה שמעו גם על מסירותם של העובדים הקיימים בחברא קדישא אשר עושים מלאכתם נאמנה מתוך חסד של אמת ברגישות וכבוד הלוא הם: מר פנחס שלומוב הי”ו האחראי על תחומים רבים, וכן הגב’ יפעת זהורי מנשים באוהל תבורך – מזכירת הח”ק ולבסוף בירכו אותם והודו להם על תפקודם היוצא מן הכלל, כמו כן הוחלט בישיבה להשאיר ולהנציח את שם מייסד הח”ק הרב דוד ניסנוף זצ”ל

בחתימת הישיבה – יצאו חברי ההנהלה לסיור מעמיק בשטחי הקבורה של ”ח”ק חסדי דוד” שם שמעו הסבר נרחב מפי מר שלומוב לגבי נושאים רבים הקשורים בשטחי הקבורה ובאופניה.

הנוכחים בישיבה היו:

מנכ”ל החברה קדישא, הרב יוסף יצחק ניאזוב. יו”ר הרב שלמה ישי רבין. סמנכ”ל הרב יצחק שמלוב.             מר פנחס שלומוב, גב’ יפעת זהורי, עו”ד יניב בדלוב, עו”ד משה קייקוב, עו”ד אליאב גיל, עו”ד אשי דל, דר’ ר’ גיורא פוזיילוב, רו”ח מר ראובן קייקוב. עו”ד שרונה חבסוב גב’ יפעת זהורי נציגת הנהלת החשבונות.

הישיבה נחתמה מתוך חזון ממשי להרחבת היקף הפעילות, לייעול נכון של כל שירותי הח”ק ובעיקר תחושת החשיבות הגדולה לשרת עם קודש!.

Leave a Reply

Your email address will not be published.