לאחר דיון בן 9 שעות, הממשלה החליטה על שורת צעדים ושלבים לקראת חזרה לשגרת החיים שנלקחה מאיתנו עם פרוץ משבר הקורונה. התכנית לחזרה לשגרה כוללת ארבעה שלבים מדורגים שיישומם החל כבר מתחילת חודש מאי.

אלו עיקרי ההקלות החדשות לפי סדר הזמנים:

Leave a Reply

Your email address will not be published.