בפרשת השבוע , מסופר על קרח ועדתו, שידוע שאהב קרח את המחלוקת והוויכוח היה מנת חלקו.

בגמרא מסופר בהקשר של פרשה זו, על און בן פלת שהוזכר בפרשה וניצל מהמחלוקת וזאת בזכות אשתו החכמה.

       על אשתו של און בן פלת, שם מוסבר שהיא הצילה אותו. היא אמרה לו שבשבילו כלל לא משנה מי יהיה המנהיג: “אם משה רב אתה תלמיד, ואם קרח רב אתה תלמיד”, ועל פי המדרש: “אם אהרן כהן גדול אתה תלמיד, ואם קרח כהן גדול אתה תלמיד” – ועל כן לא תצא לו שום תועלת מהתערבות במחלוקת. און השיב שהוא נשבע להם שיבוא עמם, כי היה איתם בעצה אחת, ואשתו אמרה לו שהיא תציל אותו, והשקתה אותו יין עד שנרדם. לאחר שנרדם, פרעה את ראשה, מעשה שהתפרש כחוסר צניעות. וישבה בפתח האוהל, והאנשים שבאו לקרוא לו לבוא אתם להקטיר קטורת, חששו להיכנס בהיותה פרועת ראש, והלכו משם. עד שהתעורר און, כבר מתו כל עדת קרח.

לפי הגמרא, נראה שאון חיפש שררה, ולא כהונה (בדומה לדתן ואבירם), ולכן אומרת לו אשתו שבשררה הוא בכל מקרה לא יזכה , והיא  צדקה.

בכל פעם שאני פוגשת את סיפורו של און בן פלט, אני נדהמת מחדש, כמה אנו הנשים, כמה כח, עצמה וחכמה יש בנו הנשים. כשאנחנו רוצות באמת יש בנו כח עז, יצירתיות וחכמה לדאוג למה שיקר לליבנו. ובחכמתינו, ביצירתיות ותושייה רבה, נכבוש כל יעד.

זה מדהים בזכות זה שראתה אשתו של און שהמחלוקת לא תועיל לבעלה, והיא תזיק להם מאוד. בזכות המעשה שלה ניצל בעלה מאבדון , שכן האדמה בלעה את כל מי שחבר לקרח ועדתו.

אני כאישה, רעיה, אמא וזמרת, מוצאת את עצמי לפעמים בלב הסערה, המחלוקות והקשיים, והרבה פעמים אני מנסה לנשום אוויר, להימנע ממחלוקת, שלרוב לא יעילה וסתם מותירה צלקות.

בדיוק כמו במנגינה, גם בחיינו חייבת להיות הרמוניה שזה בעצם היפך המחלוקת,  כולם יחד בהרמוניה נפלאה, חוברים יחד לכדי יצירה אחת שמאחדת בין כולם.

בימים אלו שכלום לא וודאי, מלחיץ, לא ברור, אין מקום למחלוקות. עלינו להימנע בכל מחיר “מקרח ועדתו” להתמקד בטוב, ביצירה ועשייה והכי חשוב  תפילה ! כי כשהשם איתנו, מי יכול עלינו ?!

אף אחד!

לנו הנשים יש את הכח, להתאחד להתפלל ולא להיכנע למחלוקות, אני רואה זאת כל הזמן בערבי הפרשות חלה. וזה פשוט מדהים.

איך בבית אחד מתקבצות כל מיני נשים, כולן מתפללות, בוכות, מתרגשות שמחות ומבקשות את שעל ליבן , בערב רוחני ונשי זה אין מצב למחלוקות, רק ישועות מתקבלות.

שנזכה בע”ה בימים מורכבים אלו לנצח בהרמוניה נפלאה, את המנגינה של חיינו,                           של העם הנפלא הזה.

אמן .

אילנה עדני זמרת, יוצרת ואשת תקשורת.

Leave a Reply

Your email address will not be published.