” זכינו בעדה הבוכרית שכולה בנויה על משפחות מפוארות מכובדות ומיוחסות בעם ישראל עם שורשים של רבנים בעלי תורה ויראת שמים שמסרו נפשם על תורת ישראל  וארץ ישראל וזוכה לגדל דור של בנים ובנות בעלי תורה חכמה בינה”

השנה חל ט”ו בשבט ביום חמישי 28.01.2021  שהוא ראש השנה לאילנות ומנהגינו לאכול בערב ט”ו בשבט פירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל בעיקר שבעת המנים שהם חיטה שעורה גפן תאנה רימון זיתים ותמרים ומצווה להרבות בכל פירות הארץ כל אחד לפי יכולתו כדי להודות להקב”ה על השפע הגדול  של פירות בהם השתבחה ארץ ישראל.

מה המשמעות של ט”ו בשבט לחיי היום יום שלנו ובפרט בתקופה זו?

יש פסוק בתורה בספר דברים (פרק כ’ פסוק י”ט) בו נאמר “כי האדם עץ השדה”  אם נתבונן מה ניתן לאדם ללמוד מעץ השדה נראה כי לעץ יש שורשים, גזע, ענפים ופירות.  ככל שהשורשים חזקים יותר כך העץ יהיה חסון ויחזיק מעמד שנים רבות ללא פגע, וככל שגזע העץ יתחבר היטב לשורשים כך ייטיב לעץ ויוכל להצמיח ענפים ופירות טובים, כך האדם  ככל שיהיו לו שורשים טובים כך יזכה לגדל משפחה לתפארת עם ישראל. זכינו בעדה הבוכרית שכולה בנויה על משפחות מפוארות מכובדות ומיוחסות בעם ישראל עם שורשים של רבנים בעלי תורה ויראת שמים שמסרו נפשם על תורת ישראל  וארץ ישראל וזוכה לגדל דור של בנים ובנות בעלי תורה, חכמה, בינה ודעת עם מידות טובות ויראת שמים ועלינו להמשיך יחד את מסורת אבותינו המסורה לנו מדור לדור ולגדל דור ישרים מבורך שיהיו לדוגמא לכל עם ישראל.

דבר נוסף שאנו רואים בעץ, זה שמגרעין קטן שזורעים באדמה יכול לצמוח עץ עבות שמניב פירות לשנים רבות. כך כל אחד ואחר מאיתנו איש ואישה קטן או גדול צעיר או מבוגר לא יאמר מי אני, אני קטן אין בכוחי לעשות כלום אלא ההיפך כל אחד  יאמר גיבור אני, בכוחי לשנות את פני החברה בעדה ובעם ישראל למידות טובות יותר לעזרה הדדית לאהבה ואחווה שלום ורעות בין איש לאשתו בין אב לבתו בין שכנים בין חברים בעבודה ובכל מקום לתת דוגמה אישית טובה של ענווה סבלנות ויתור ולהכיל איש את רעהו ואישה את רעותה בנחת שלווה וסבלנות הדדית.

העץ מלמד אותנו שעם טיפול נכון של השקיה בזמן שימת לב נכונה בזמן ודשן טוב ייצאו פירות משובחים ונאים כך כל אב ואב שרוצים לגדל דור ישרים מבורך עליהם להשקות את הפירות אלו הילדים בחינוך טוב וראוי בשים לב לכל ילד וילד לפי מה שהוא לא לעשות השוואות בין אחד לשני אלא כל אחד ואחת לפי מה שהוא והכוחות המיוחדים שהקב”ה חנן אותו לשמוע אותם יום יום לדרוש בשלומם יום יום לשים לב למצוקה כל שהיא ולטפל בה מיד בפרט בימים קשים אלו בהם הילדים ללא מסגרות חינוך מסודרות ושוהים הרבה בבית ובחוץ לשים לב עליהם ביותר להשתדל ללמוד איתם כל יום אפילו זמן קצר כך ע”י טיפול ושימת לב נכונים אפשר לזכות לגדל ילדים בנים ובנות בעלי מידות טובות יראת שמים שיזכו הם העצמם לגדול ולגדל דור ישרים מבורך.

נזכה כולנו לברכה המופיעה בגמרא במסכת תענית דף ה’ ע”ב שכמו שהאילן פירותיו מתוקים ובעל צל נאה ואמת המים עוברת תחתיו וכל הנטיעות שנוטעים ממנו יהיו כמותו כך נזכה כולנו לפירות שהם הילדים שיהיו מתוקים, נזכה לעשות צל נאה להשפיע חן וחסד לסובבים אותנו לאמת מים דהיינו בריאות ופרנסה טובה, וכל הנטיעות שייצאו מאיתנו יהיו בעלי מידות טובות יראת שמים בריאות וחיים טובים אמן.

Leave a Reply

Your email address will not be published.