ביום רביעי האחרון, יו”ד שבט – מלאות 72 שנה לנשיאותו של הרבי מליובאוויטש, צויין בצורה מיוחדת במתחמי מוסדות החינוך “אור אבנר” ברובע קווינס בניו יורק, מיסודו של נשיא הקונגרס מר לב לבייב.

קרוב לאלף תלמידים ותלמידות, למדו מקרוב במגוון דרכים חינוכיות ויצירתיות על דמותו של בעל ההילולא הוד כ”ק אדמו”ר מהוריי”צ נ”ע, ומי שעלה על כס ההנהגה ומילא את מקומו, הלוא הוא חתנו, הרבי מנחם מנדל שניאורסון.

תפילת שחרית נרגשת התקיימה במבנה הישיבה, בבית ספר התיכון לבנים באוטופיה, לאחריה התיישבו התלמידים והצוות החינוכי יחד עם מנהלי מוסדות הקונגרס בניו יורק הרב ברוך בביוב,  הרב יצחק וולוביק והרב אשר ועקנין, להתוועדות סביב שולחנות ערוכים, האזינו לדברי תורה, סיפורים על מסירות נפשו של הרבי הריי”צ, וסיפורים על שיטתו ופועלו של הרבי.

אורח מיוחד שהגיע מניו הייבן קונטיקט, הוא הרב אליהו רסקין, שמשתף את התלמידים המאזינים בשקיקה בתובנות על דמותם ופועלם של רבותינו נשיאינו, ומתרגם זאת לשפה עכשווית ולהוראות שאפשר ללמוד מכך לחיי היום יום של צעיר יהודי המתבגר בחורף של שנת ה’תשפ”ב.

כל תלמיד מקבל לידיו ‘תשורה’ מיוחדת, את הספר ‘סמרקנד’ של הרב הלל זלצמן מראשי ארגון חמ”ה העולמי, בו הוא מספר בשפה שוטפת על חיי מסירות הנפש של חסידי חב”ד בסמרקנד של הימים ההם, על קבלת הפנים הנפלאה של היהודים המקומיים בני העדה הבוכרית, ועל הקשר העז שנוצר בין העדה כולה לבין חסידי חב”ד, ודרכם אל הרבי.

כתוצאה מההתעוררות הגדולה, הוחלט שכולם יסעו יחדיו לאהל הקדוש בקווינס, מקום מנוחתם של הרבי הריי”צ והרבי מליובאוויטש. ואכן ביום שישי האחרון, עש”ק בשלח – שירה, הגיעו התלמידים יחד עם הצוות כולו בראשות השלוחים, לאהל הקדוש. לפני כתיבת הפ”נ האישי, הם שמעו דברי ברכה והתעוררות מפי הרב הראשי של הקהילה הבוכרית בארצות הברית וקנדה, הרב ברוך בבייב. בעת שיצאו מהתפילה בתוך הקודש פנימה, ניגש אחד התלמידים אל השלוחים ובדמעות בעיניו אמר: “סיפורי המופת ששמענו, דברי החיזוק וההתעוררות, ובמיוחד עכשיו השהות הפיזית בקרבתו של הרבי, על אדמת הקודש הזו, הם חוויות עוצמתיות שלא חוויתי מעולם, ובוודאי שילוו אותי ואת כל החברים שלו, לכל משך החיים שלנו”.

*

הנוער הצטרף

גם התלמידים והתלמידות בבית הספר היסודי, התכוננו לקראת יו”ד שבט, בשורה של פעולות חינוכיות, וביום הגדול והקדוש עצמו, למדו מתורתו של הרבי, הוסיפו בצדקה, צפו במראות קודש של הרבי, וערכו התוועדות חסידית בכל כיתה, כאשר כל אחד מהילדים מעניק מתנה אישית לרבי, בדמות החלטה טובה של הוספה או התחלה של משהו חדש, בתחום לימוד התורה וקיום המצוות.

בכינוס כללי בפני התלמידים השמיע האורח הרב רסקין דברים חמים על היחס המיוחד שהעניקו הרבי הריי”צ והרבי לתחום החינוך, ואהבת ישראל המיוחדת שרכשו לכל ילד וילדה המתחנכים על טהרת הקודש. לאחר אמירת י”ב הפסוקים ומאמרי חז”ל, ניגשו הילדים ומסרו למנהלת השלוחה הגב’ בתיה זבולונוב את הפ”נים שכתבו בעזרת המורים והמורות, על מנת שתיקח אותם אל הציון הק’ של הרבי.

כך גם בבית ספר התיכון לבנות “אור חנה”, התכוננו התלמידות בצורה מעשית ומוחשית לקראת יו”ד שבט, הן בחומר לימודי, העמקה בתכנים מתוך התורה של הרבי הריי”צ ושל הרבי, והן על מסירות הנפש של הרבי הריי”צ במהלך השנים ברוסיה ואחר כך במסעו לארצות הברית ופיתוח החיים היהודיים במדינה זו.

התלמידות קיבלו הזדמנות מיוחדת, לשתף סיפורים אישיים ומשפחתיים, על ניסים ומופתים שזכו להן בזכות ברכה של צדיק, תפילה מעומק הלב להשי”ת, והחלטות טובות רבות התקבלו בכיתות השונות. גם התלמידות קיבלו בתורן את התשורה מטעם הנהלת המוסדות, הספר ‘סמרקנד’ שמחדיר מושגים של מסירות נפש על חיים יהודיים, ועל קיום התורה והמצוות בכל מצב.

Leave a Reply

Your email address will not be published.