מר יעקב חגואל, המשמש יו”ר הסוכנות היהודית ביקר בשבוע שעבר במוסדות הקהילה הבוכרית בקווינס יחד עם הרבנים ונציגי קונגרס יהודי בוכרה בניו יורק

יושב ראש הסוכנות היהודית לארץ ישראל מר יעקב חגואל, הגיע בשבוע שעבר לביקור מיוחד במוסדות הקהילה הבוכרית בקווינס ניו יורק. את הביקור החל מר חגואל בתפילה להצלחת תפקידו על ציונו של הרבי מליובאוויטש בקווינס. אל יו”ר הסוכנות התלוו שלוחי הרבי בקווינס, הרב זלמן זבולונוב והרב לוי יצחק וולוביק, ששמעו ממנו על היחס החם והמיוחד שיש לו למפעל הנאדר בקודש של הרבי, מפעל השליחות בכל קצוות תבל, ופתיחת הסניפים של בתי חב”ד ומוסדות חב”ד בכל נקודה בעולם, גם כאלו שארגונים רשמיים או מזוהים עם ישראל אינם יכולים לפעול שם.

“בכל תפקידיי ובשנים הרבות שאני בשליחות ציבורית” הוא אמר, “אני חש כי בארגונים בהם פעלתי ישנה הכרה עמוקה והערכה לתפקיד ההיסטורי ולמאבק ההירואי של השלוחים להעמקת ולהגברת הזהות היהודית, והמורשת היהודית, אצל כל יהודי בתפוצות, וגם בארץ ישראל, כולל גם המאבק באנטישמיות”.

לאחר ששהו בציונו של הרבי, פנתה המשלחת לעבר תפילת שחרית בבניין המפואר והמרכזי של הקהילה היהודית הבוכרית בארה”ב, שמתנוסס לא הרחק משם, והתפעל ממראה עיניו לנוכח פעילותו הנמרצת והאבהית של השליח הרב אשר ועקנין בקרב הדור הבא של הקהילה.

לאחר מכן הסב לארוחת בוקר דשנה עם ראשי ופרנסי הקהילה, ושמע סקירה מקיפה על הפעילות עם קהילות יהודי בוכרה בכל היבשת מפי נשיא המרכז הקהילתי מר לאון נקטלוב, נשיא קונגרס יהודי בוכרה בארה”ב וקנדה מר בוריס קנדוב, ודברי תורה וברכה מפיו של הרב הראשי ליהדות בוכרה בארצות הברית וקנדה הגאון הרב ברוך בביוב שליט”א.

בשעות אחר הצהרים, יצאו האורח ובני פמלייתו שכללה גם את מנהל קשרי החוץ בהסתדרות הציונית העולמית מר רפאל כהן, לסיור ממונע בין בנייני המוסדות שמרכיבים את האימפרייה החינוכית המפוארת ברובע קווינס, מיסודו ובנשיאותו של נשיא הקונגרס מר לב לבייב.

בזה אחר זה נחשפו האורחים לסוד ההצלחה החינוכית בגני הילדים ומעונות היום “גנינו אקדמי”, בי”ס יסודי לבנים ולבנות, בית ספר תיכון לבנים “בוכריאן ח”י סנטר”, בית ספר תיכון לבנות “אור חנה”, ועוד. המנהל החינוכי השליח הרב שמואל קאגאן הוביל את הפמליה בין כיתות הלימוד המרווחות, המאובזרות בציוד מודרני ודידקטי, והתלמידים והתלמידות הותירו רושם בל יימחה.

אל הסיור המיוחד התלוו גם בתו וחתנו של נשיא ופטרון המוסדות ר’ לוי לבייב, העומד לימין פיתוחה ושגשוגה של הקהילה ומוסדותיה בכל רחבי העולם, הגב’ חגית ובעלה מר גבריאל צופיוב שיחיו.

במוסדות החינוך, עוסקים במרץ רב בהכנות ל’דינר’ השנתי שיתקיים אי”ה בחג החנוכה הקרוב, ויתן תנופה חדשה להרחבת המוסדות, ולמציאת פתרונות לצורך ההולך וגובר למציאת מבנים חדשים עבור כל התלמידים והתלמידות המתדפקים על שערי המוסדות שיצא להם שם דבר, גם מבחינה חינוכית ומסורת יהודית, וגם מבחינת הרמה המקצועית והלימודית בכל המקצועות של לימודי קודש ולימודים כלליים.

Leave a Reply

Your email address will not be published.