ביוזמתו של קונגרס יהודי בוכרה נפתח בירושלים כולל מיוחד לאברכים המצויינים של העדה הבוכרית למסלול לימודים והכשרה לשמש כדיינים בבתי הדין הרבניים בישראל * האברכים מחזירים עטרה ליושנה ולומדים מידי יום בבית הכנסת ‘מושב הזקנים’ בשכונת הבוכרים בירושלים

בירושלים נפתח בשעה טובה כולל דיינות לאברכים נבחרים בני העדה הבוכרית, מתוך החזון של נשיא הקונגרס הנגיד מר לב לבייב הי”ו וקונגרס יהודי בוכרה, להעמיד דורות של תלמידי חכמים מובילים היושבים ראשונה במלכות. תכנית הלימודים תהיה תחת השגחתו והנהגתו האישית של הגאון הרב זבדיה כהן שליט”א ראב”ד תל אביב – יפו ואב בית הדין לעדה הבוכרית, בברכתו האישית של הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט”א, הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל שרואה בהקמתו של הכולל את קיום בקשתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל שהעדה הבוכרית הייתה קרובה לליבו, להקמת דור של תלמידי חכמים ומנהיגים רוחניים בני העדה הבוכרית, שימשיכו את מסורת רבני העדה מדור לדור מתוך שכונת הבוכרים שהייתה אבן שואבת ובית היוצר של גדולי רבני ומנהיגי עם ישראל בדור האחרון. חלק מהגאונים שיצאו משכונת הבוכרים היו מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל  מרן הרב בן ציון אבא שאול זצ”ל הגאון הרב פנחס הכהן רבין זצ”ל וכמאמר הכתוב  “כי מציון תצא תורה ודבר ה’ מירושלים” להחזיר עטרה ליושנה.

תכנית הלימודים תתקיים בבית כנסת ”מושב הזקנים” של בני העדה הבוכרית בשכונת הבוכרים, התכנית הינה אינטנסיבית ודורשת השקעה גדולה. בשל כך, נבחרו אברכים מצויינים לאחר ראיון אישי מתוך מגמה מוחלטת לעמוד בכל הנדרש להצלחה בהכשרתם כדיינים. התכנית תכלול גם מפגשים מעשיים עם בכירי הדיינים ושיעורים מקיפים בנושאי הלימוד השונים. אברכי הכולל התכנסו לערב היכרות וגיבוש לקראת תחילת הלימודים.

Leave a Reply

Your email address will not be published.