השנה יחול יום ט”ו באב ביום רביעי ועל פי ההלכה יום של שמחה ולא אומרים תחנון מקור הדין במשנה בסוף מסכת תענית אמר רבן שמעון בן גמליאל  לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב ויום הכיפורים שבהם בנות ירושלים יוצאות בלבוש לבן שאולים שלא לבייש את מי שאין לו, ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים ,ומה היו אומרות? בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה,  כמו שנאמר שקר החן והבל היופי, אישה יראת ה’ היא תתהלל.

רואים אנו את מעלת וחשיבות יום ט”ו באב כיום הכיפורים, יום של מחילה, קדושה וטהרה, יום של הקמת בתים בישראל, כשהמסר הוא להסתכל על פנימיות החיים, ולא על החיצוניות, לראות את היופי האמיתי של חיי משפחה, שנמדד בבחירת משפחה טובה, יראת שמים, מידות טובות, ולא על יופי חיצוני בלבד שאין בו ממש.

אכן, בדורות הקודמים ההורים היו אחראים בעיקר על מציאת השידוך לבנים ולבנות ועיקר שימת הלב הייתה על משפחה טובה, בדיקת האופי שיתאים לחתן ולכלה , ובעיקר היה זה בין משפחות שמכירות אחת את השנייה מימים ימימה, ועובדה היא כי שידוכים אלו החזיקו לאורך ימים ושנים עם הקמת דור ישרים מבורך.

אך בדורות האחרונים הדברים השתנו,  מעורבות ההורים במציאת הזיווג לילדים קטנה מאוד, והדור הצעיר קובע בעצמו את בחירת בן הזוג או בת הזוג, כשהמדד בעיקרי הוא יופי חיצוני, כסף, ומעמד חברתי, ופחות דגש על  משפחה טובה, מידות טובות, והתאמה אישית לאורך ימים ושנים, והתוצאות מדברות בעד עצמן כאשר נישואין אלו לא מחזיקים זמן רב.

שלא נטעה גם ליופי יש מעלה גדולה, כוונתי היא לא לראות זאת כמדד יחיד ובלעדי לחיי משפחה,  אלא כתוספת למעלות עיקריות נוספות כמו שבארנו לעיל.

יום ט”ו באב בא ללמדנו לשים את הדגש על הנקודות הנכונות בבחירת בן הזוג או בת הזוג, להקשיב גם לעצה של ההורים בעניין, להסתכל במבט רחב יותר לאורך זמן, ולא לפי מבט רגעי ושטחי של רגע חולף, ולזכות להקמת בית נאמן בישראל עם יסודות איתנים שיעמדו לאורך ימים ושנים, כמו אצל אבותינו הקדושים.

הרב זבדיה כהן

אב”ד העדה הבוכרית 

Leave a Reply

Your email address will not be published.