בס"ד

20.5.2024 | י"ב אייר התשפ"ד

0

פוסטים עלו השבוע

החדשות החמות:

>> חדשות ראשי > קהילה

מגבירים את התמיכות

צילום: פוטו ניסים 

רגע לפני השנה החדשה ועדת הרווחה של הקונגרס התכנסה על מנת לבחון תמיכות חדשות למשפחות במצוקה והגדלת התמיכות למשפחות הזוכות לתמיכה קבועה 

ועדת הרווחה הרבעונית של קונגרס יהודי בוכרה התכנסה לפני ראש השנה בבניין הבורסה ברמת גן בהשתתפות מלאה של חברי הוועדה מכל גווני הקשת של הקהילה הבוכרית בישראל. יו"ר הוועדה הוא מר יעקב בביוב וסגנו מר בוריס דוידוב, חברי הנשיאות שניהלו את ישיבת הוועדה ביד רמה. במהלך הישיבה נבחנו תיקים חדשים של משפחות שלצערנו נכנסו למעגל המצוקה וביקשו סיוע ממחלקת הרווחה של הקונגרס. כמו כן, הועברה לחברי הוועדה סקירה על פעילות הקיץ של המחלקה, חלוקת התיקים והציוד לבתי הספר. בנוסף לכך, עודכנו חברי הוועדה על ידי מנהלת מחלקת הרווחה הגב' חנה אליאזרוב ינוקה, כי משפחת אהרונוב המכובדת תרמה סלי מזון לחג למשפחות רבות בעדה, שחולקו בערב החג לבתי המשפחות הצריכות לכך. 

בוועדה השתתפו בין היתר: אב"ד העדה הבוכרית וראב"ד תל אביב יפו הגאון הרב זבדיה כהן שליט"א, מנכ"ל הקונגרס הרב יהודה בלוי, סמנכ"ל הקונגרס הרב יוסי ניאזוב, יו"ר הקונגרס בירושלים וחבר הנשיאות מר יעקב מושיחוב, חברת הנשיאות הגב' ורדה בן ברוך, חברת הנשיאות הגב' עליזה אריה, עו"ד יניב בדלוב חבר מועצת העיר אלעד, עו"ד אבי רובינוב יקיר עיתון 'מנורה', הגב' שרית מיתר והגב' בלה סעידוב. 

יו"ר הוועדה, חבר נשיאות הקונגרס מר יעקב בביוב אומר ל'מנורה': "מיום שנוסד הקונגרס ועדת הרווחה מתכנסת באופן קבוע ובלי הפסקות. בכל רבעון שנתי, באים חברי הוועדה ומתנדבים, ומתכנסים יחד. אנחנו יושבים שעתיים שלוש לפחות, על חמישים תיקים. כל תיק הוא משפחה אחת שלימה המבקשת סיוע. החל מאנשים חולים שמבקשים סיוע בחיים ובתרופות וכלה במשפחות חד הוריות וקשות יום. כך אנחנו יושבים ודנים בכובד ראש בכל מקרה לגופו. חברי הוועדה עושים זאת לשם שמיים ובצורה אלטרואיסטית לחלוטין לטובת בני העדה הבוכרית. בהזדמנות זו אני רוצה לאחל שנה טובה ומתוקה ולהודות לכל חברי הוועדה, שמשקיעים מזמנם ומרצם בפעילות החשובה הזאת" מסיים מר בביוב.

נגישות