השבת פרשת שמיני נקרא על סיום שבעת ימי המילואים ותחילת עבודת הקורבנות במשכן.

השמחה בעם ישראל הייתה גדולה, וכפי הנאמר בפרשה (בפרק י’ פסוק כ”ג ) “ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד ה’ אל כל העם, ותצא אש מלפני ה’, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם, וירונו, ויפלו על פניהם”.

ואז קרה דבר נורא שהעיב על השמחה שהייתה באוהל מועד, והוא מותם של  שני בני אהרון, נדב ואביהוא, וכפי הנאמר בפסוק, “ויקחו בני אהרון נדב ואביהוא איש מחתתו, ויתנו בהן אש וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני ה’ אש זרה אשר לא ציווה אותם, ותצא אש מלפני ה’ ותאכל אותם, וימותו לפני ה'”. דהיינו שני בני אהרון נדב ואביהוא הקריבו אש זרה ומיד נענשו כאשר  יצאה אש מאת ה’ והמיתה אותם.

הדבר לכאורה תמוה מאוד, מדוע נתן ה’ את העונש החמור הזה לבני אהרון דווקא ביום זה של שמחה שבו כל ישראל מתברכים על ידי משה ואהרון, ויוצאת אש משמים לעיני העם, ואוכלת את הקרבנות ביום הראשון להקרבתם, מדוע לא דחה ה’ את העונש לזמן מאוחר יותר, כדי לא להשבית את שמחת העם ביום הגדול הזה?

כדי להבין זאת, נקדים משל שמביא הרה”ג רבי אברהם פטאל זצ”ל (חמיו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ”ל) בספרו ‘ויאמר אברהם’ על התורה, שם מסופר על מלך גדול ששלט על חבל ארץ גדולה וריבוי אוכלוסין, ראה את צפיפות האוכלוסין בארצו, והחליט לבנות עיר חדשה ומודרנית בתוך חלקת יער גדולה שאינה מיושבת,  מיד הזמין צוות מהנדסים ואדריכלים מהטובים בעולם שישבו ותכננו את העיר החדשה לפי מיטב השכלולים שיש בעולם.

לאחר מכן, הזמין המלך שורה של קבלנים מהיושבים ראשונה בעולם הקבלנים שהחלו בבנין העיר החדשה, ואכן לאחר חמש שנים של עבודה מאומצת, עמדה העיר החדשה על תילה, עם בתים מפוארים, כבישים רחבים, מחלפים ואוטוסטרדות, רכבת קלה וכבדה,   גנים ציבוריים לתפארת, ובנייני ציבור לרווחת התושבים.

מיד עם  שיווק העיר החדשה, עטו עליה תושבי הממלכה, וחיש קל אוכלסו כל הבניינים החדשים בזוגות צעירים ומשפחות מבוססות בעלי מעמד גבוה כיאה וכיאות לעיר חדשה נאה ומפותחת.

עם חנוכת העיר הגיע המלך בכבודו ובעצמו לבקר בעיר החדשה, ושאל את פרנסי העיר, מה עוד חסר בעיר החדשה? היללו פרנסי העיר את המלך על כל פעלו, אך טענו כי חסר עדיין לתושבי העיר מרפאה ורופא שיטפל בחולים שבעיר.

נעתר המלך לבקשה, ומיד החל לבנות בעיר מרפאה חדשנית ומשוכללת עם הציוד הרפואי המתקדם בעולם  והחליט להעמיד בראשה פרופסור בכיר מטובי הרופאים אשר בממלכה. ואכן תוך חצי שנה נסתיימה בניית המרפאה, והמלך הכריז על המעמד הגדול של חנוכת המרפאה המפוארת, וכל תושבי העיר  נכבדי העיר ושרי הממלכה הוזמנו לטקס המפואר, ואורח הכבוד הוא הפרופסור מכובד מטובי הרופאים בממלכה שיעמוד בראש המרפאה.

במהלך חנוכת המרפאה, נישאו נאומים ע”י המלך ושריו, ולסיום הערב התכבד הפרופסור לשאת דברים. קם הפרופסור על רגליו והכריז לעיני המלך השרים ותושבי העיר, כי הוא מוכן לרפאות כרגע חינם אין כסף כל חולה שנמצא במעמד זה ואינו חש בטוב לעיני כולם.

 מיד קם אחד התושבים הצעירים  והודיע כי מאז הגעתו לטקס, הוא חש בראשו וזקוק הוא לטיפול בכאבי הראש שיש לו. הזמינו הרופא לבמה, ולעיני כולם נתן לו כדור נגד כאבי ראש, אך מה הייתה תדהמת כל תושבי העיר ונכבדיה כשלפתע נפל החולה התמוטט ומת מיד לאחר שבלע את הכדור.

בקש המלך הסברים מהרופא מה קרה כאן מדוע מת האיש כאשר  בסך הכול כאב לו רק הראש? הרצינו פני הרופא ומיד הסביר, ‘אדוני המלך! ראיתי את המסיבה הגדולה לכבודי, שמעתי את המון העם בשמחתם כשהם אומרים, מעתה, נעשה ככל העולה על רוחנו, נאכל ונשתה הכל, לא נקפיד על בריאותינו כלל ועיקר ואין לנו ממה לחשוש, שהרי  יש לנו רופא בעיר, והוא יטפל בנו על כל צרה שלא תבוא, ומיד חששתי שתושבי העיר לא ישמרו על בריאותם ויעשו ככל העולה על רוחם בתואנה יש לנו רופא בכיר אשר ירפא את כל מכאובינו ומכותינו, ויהיה מצב לא טוב ולא ראוי, לכן עשיתי זאת, לקחתי את החולה הלז שראיתי שמצבו סופני, ונתתי לו כדור שידעתי שעלול להביא למותו, וכל זאת בכדי שיבינו העם שהרופא לא תמיד יעזור להם וישמרו על בריאותם כדבעי.

והנמשל, עם ישראל, ראו שיש משכן ומעתה יש קורבנות המכפרים על עוונות עם ישראל,  והיו שאמרו, נוכל מעתה לא לקיים מצוות ולעשות ככל העולה על רוחנו, לאחר מיכן  נביא קרבן ויכופר לנו, שהרי נבנה המשכן, יש כהנים,  ויש קרבנות,  לכן העניש ה’ את בני אהרון דווקא ביום הזה, להראות, אין שום חסינות לאף אחד, ומי שחוטא ייענש מיד, ועל אף שיש משכן ויש קורבנות ויש כהנים, ואפילו הם בניו של אהרון, ועל כולם כקטון כגדול להיזהר בכבודו של מקום ולא לסמוך על הקורבנות, שהינם רק למקרה של חטא בשגגה בלבד.

נזכה שהקדוש ברוך הוא יטע בלבנו אהבתו ויראתו לעשות רצונו בלבב שלם, ונזכה לחודש טוב ומבורך אמן.

שבת שלום

הרב זבדיה כהן

אב”ד העדה הבוכרית.

Leave a Reply

Your email address will not be published.