בס”ד

בפרשת השבוע פרשת שופטים נקרא על כך שבשעת יציאה למלחמה ניגש הכהן לחזק את העם ואומר להם:  ” אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם כי ה’ אלוהיכם ההולך עימכם להלחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם”.

לאחר מכן נגשים השוטרים ואומרים לעם היוצאים למלחמה: מי האיש שבנה בית חדש ולא חנכו או מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו  או מי האיש אשר ארש אישה ולא לקחה ישובו לביתם ולא יצאו למלחמה פן ימותו ואיש אחר יקח את הבית או את הכרם או את האישה.

לאחר מכן שואלים השוטרים את כל העם :  ” מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו ולא ימס את לבב אחיו כלבבו” בפירוש  הפסוק מצאנו מחלוקת הובא ברש”י במקום ( פרק כ’ פסוק ח’)  רבי עקיבא מפרש  כפי הפשט דהיינו  אם יש חייל פחדן   שלא יכול לראות כלי מלחמה ישוב הבייתה ולא יגרום למורך בקרב שאר החיילים, רבי יוסי הגלילי מפרש היוצא למלחמה ויש עבירות בידו ישוב הבייתה ולא יצא למלחמה.

ופה נשאלת השאלה גם אם יש עבירות בידו מדוע שישוב הביתה נאמר לו עמוד רגע בצד חזור בתשובה תאמר וידוי תתחרט על העבר ותקבל על העתיד והרי אתה צדיק בעל תשובה וצא למלחמה מדוע שישוב הבייתה?

התשובה לשאלה זו היא פשוטה ביותר כדי לעשות תשובה אמיתית שיש בה שינוי לאורך זמן ולא שינוי רגעי בלבד לא תועיל חזרה בתשובה רגעית צריך חשבון נפש עם חשיבה אמיתית לשינוי של סור מרע ועשה טוב, דבר כזה לא נעשה ולא נרכש ברגע אחד, ולכן התורה שולחת אותו הבייתה לעשיית תשובה אמיתית קבועה ולא רגעית

מכאן התשובה לשאלת רבים מדוע צריך אמירת סליחות ארבעים יום לפני יום הכיפורים מחודש אלול מספיק נבוא בערב כיפור נעשה תשובה ודיו? מלמדת אותנו התורה תשובה אמיתית ושינוי קבוע לא נעשים כלאחר יד ברגע,  אלא מתוך הכנה וחשבון נפש אמיתי, לצורך זה חייבים ארבעים יום של סליחות והכנה אמיתית לקראת הימים הנוראים ראש השנה ויום הכיפורים, לא לחינם הצטיינה העדה הבוכרית באמירת סליחות באשמורת הבוקר במנגינות המסורתיות של העדה שבכוחם לעורר את נפש האדם לתשובה אמיתית וכנה כמה מרגש היה לראות את זקני העדה קמים באשמורת הבוקר בשכונת הבוכרים ודופקים על חלונות בני העדה לקום לסליחות שהתקיימו בבתי הכנסת  “בבא תמא” – מוסאיוף” – ברוכוף” – יישכרוף- בביוף” , מתתוף, דוידוף, צופיוף, אברהמוף, וגליבוף, בחרדת קודש  והשראת הימים הנוראים הקרבים ובאים.

שבת שלום ומבורך.

Leave a Reply

Your email address will not be published.