השבת נקרא על פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן שהציל את עם ישראל ממגפה לאחר שהכה את זמרי בן סלוא שהיה נשיא שבט שמעון ואת כזבי בת צור בתו של מלך מדין שחטאו, ובזכותו נעצרה המגיפה,  בה מתו עשרים וארבעה אלף מבני ישראל.

לאחר שנעצרה המגיפה, הקב”ה מצווה את משה רבנו לספור את עם ישראל כל שבט בפני עצמו כשבסופו של דבר מספר עם ישראל היה   שש מאות אלף שבע מאות ושלושים איש.

 במניין השבטים אנו רואים דבר מעניין, בנימין היו עשרה בנים כפי שנאמר בספר בראשית  (פרק מ”ו פסוק כ”א) בני בנימין, בלע, ובכר, ואשבל, גרא, ונעמן. אחי וראש, מופים, וחופים, וארד. לעומת זאת לדן היה רק בן אחד ששמו היה חושים כמופיע בבראשית (פרק מ”ו פסוק כ”ג)

בסיכום המניין של השבטים אנו רואים שלשבט בנימין היו 54.600 נפש ואילו לשבט דן היו 64.400 נפש.

הרי בפנינו אף שלדן היה רק בן יחיד השבט מנה 64,400 נפש ואילו לבנימין  שלו היו עשרה ילדים השבט מנה רק 54,600 נפש. ללמדנו שהברכה השרויה על האדם ובני ביתו אינה תלויה במציאות הנראית לעין בכוחי או בעוצם ידי  אלא אך ורק בידי שמים.

יכול אדם להיות עם ילד אחד כמו דן  והברכה תשרה במעונו ויזכה לשבט גדול, לעומת אדם שיש לו עשרה ילדים כמו בנימין ויזכה לברכה  קטנה יותר.

גם  בפרנסה הדבר כן אין הברכה השרויה בביתו של האדם תלויה בגודל עבודתו ובסכום המשכורת נטו הנכנסת לחשבון הבנק,  אלא בברכה שהקדוש ברוך הוא נותן בביתו. יכול אדם להרוויח משכורת הנמוכה בהרבה מחברו אך אצלו תשרה ברכת ה’ ויהיה שמח בחלקו, יותר מחברו שמרוויח יותר, אך אין הברכה שרויה בביתו, ואין הוא שמח בחלקו.

על זה אמר שלמה המלך  “ברכת ה’ היא תעשיר”(משלי פרק כ”ב) ועלינו לחנך עצמנו לכך כי סוד ההצלחה והברכה של האדם לא תלויה בכוחו או בעוצם ידו  אלא אך ורק בברכת ה’ המלווה אותו. ולכן עלינו להתפלל לברכת ה’ עלינו ולא רק לעושר וכבוד בלבד.  שהרי בלי ברכת ה’ עלינו  אין זה  שווה כלום, שהרי מה שווה עושר רב ללא שלווה או בריאות טובה וכפי שאמר שלמה המלך (משלי י”ז) טוב פת חריבה ושלווה בה מבית מלא זבחי ריב, נלמד להיות מאושרים במה שיש לנו כשברכת ה’ עלינו.

מסופר על חוטב עצים עני  שהיה מתפרנס בדוחק והיה עמל לפרנסתו מבוקר עד ערב ביער,  חוטב עצים מבוקר עד ערב  ומוכרם לפרנסתו, יום יום היה משכים מוקדם בבוקר בחורף ובקיץ בקור ובחום,  לוקח אתו פת לחם וקיתון מים והולך ליער לעבודתו כשבפיו תפילה שיזכה יום אחד להיות עשיר גדול.

והנה ביום אחד שהיה יום קיץ שרבי ביותר, ישב לנוח לאחר שעבד קשה ביותר וכולו נוטף זיעה ודמעות ירדו מעיניו, ופנה בתפילה לה’ עד מתי אעבוד בפרך עבור פרוטות מועטות? מתי אזכה להיות עשיר?  תוך כדי בכיו נרדם, ובחלומו הוא רואה מלאך מן השמים שאומר לו שמע ה’ את תפילתך מה אתה מבקש? אמר החוטב עצים למלאך,  רצוני להיות עשיר, שכל מה שאגע בו יהיה זהב ! חייך המלאך ואמר לו, קבלת, תפילתך התקבלה.  מרגע זה כול מה שתיגע ייהפך לזהב ! שמח העני ומיד נגע בגרזן והפך לזהב,  נגע בגזע העץ שהכין ומיד הפך לזהב, קפץ העני בשמחה ואמר אני אהיה העשיר הכי גדול בעולם, אין כמוני בכל הארץ, אהפוך הכול לזהב והכול שלי! תוך כדי שמחתו היה צמא למים, והנה רק נגע  בכד המים הפך הוא מיד לזהב, אך אוי ואבוי כשהמים נגעו בשפתיו הפכו אף הם לזהב!  בא לאכול את פרוסת הלחם שהכין ואף הלחם  הפך להיות  זהב!,  הבין החוטב עצים את מצבו הקשה, ואמר לעצמו  מה שווה לי כל הזהב שבעולם, אם איני יכול לאכול ולשתות ככל האדם,  הרי שאמות בצמא וברעב. מיד החל בוכה ומבקש כי ישוב למצבו הקודם, תוך כדי בכיו התעורר מחלומו,  ומיד נגע בלחם ונשאר לחם, בא לשתות מים ונשאר מים. מיד התפלל לה’ ואמר רבונו של עולם ! איני רוצה עושר השאר אותי כפי שאני עכשיו,  רצוני כפי שבקש יעקב אבינו  “לחם לאכול ובגד ללבוש” שהרי “ברכת ה’ היא תעשיר”.

נזכה כולנו לבריאות טובה, נחת מהילדים, שלווה בחיים, רוגע ושמחה, ונתפלל לברכת ה’ בכל אשר נעשה, וכפי שאומר דוד המלך בתהילים , והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח.

שבת שלום ומבורך

הרב זבדיה כהן

אב”ד העדה הבוכרית.

Leave a Reply

Your email address will not be published.