הרב הראשי לקהילה הבוכרית בארה”ב וקנדה הרב ברוך בביוב שליט”א מוכר לנכרי את החמץ של כל בני הקהילה הבוכרית בארה”ב וקנדה.

Leave a Reply

Your email address will not be published.