יום י”ט בכסלו שיחול ביום ראשון המוכר יותר בשמו ‘חג הגאולה’ היום בו שוחרר מייסד חסידות חב”ד רבי שניאור זלמן ממאסרו. יום זה נחגג בקרב כל קהילות ישראל ויצוין באירוע מיוחד עם רבני וחשובי העדה הבוכרית בשידור ישיר מבית הקונגרס. הרב יונתן בורכוב מסביר מדוע היום הזה חשוב כל כך לבני העדה הבוכרית ולכל עם ישראל#

יום ראשון הקרוב, י”ט בכסלו, יצוין ברחבי העולם ‘חג הגאולה’. ביום זה, שוחרר רבי שניאור זלמן מליאדי –המכונה גם האדמו”ר הזקן בעל התניא והשלוחן ערוך- ממאסרו בעיר פטרבורג. מאסר שנכפה עליו בעקבות הלשנות של גורמים שהתנגדו לעובדה שעסק בהפצת יהדות ותורת החסידות. ההלשנה נסובה על שיתוף פעולה של רבי שניאור זלמן עם השלטונות הטורקים שהיו יריבים לשלטון הצאר הרוסי באותה התקופה, דרך שליחת כספים לארץ ישראל, אזור שהיה נשלט באותה התקופה על ידי האימפריה הטורקית.

מרכבה שחורה, מטילת-אימה, כזאת שנועדה להובלת מורדים במלכות, עשתה את דרכה בחשכת הליל ברחובותיה של העיירה ליאוזנה (שברוסיה הלבנה). במקביל נעה פלוגת שוטרים מזויינים, בראשות קצין בכיר, אל אחד מבתי העיירה. חיש-מהר הקיפו השוטרים את הבית. הקצין הבכיר הודיע לרבי שניאור-זלמן מלאדי – בעל ה’תניא’ וה’שולחן-ערוך’, מייסד חסידות חב”ד ומנהיג כללי של החסידות ברוסיה ובליטא – כי הוא עצור בפקודת הצאר הרוסי. הרבי נצטווה להיכנס אל המרכבה ותחת משמר כבד חלפה המרכבה בשנית ברחובות העיירה ויצאה לעבר עיר-הבירה, פטרבורג.

הרבי נלקח לעיר-הבירה פטרבורג ונכלא בבית-הסוהר מטיל-האימה “מבצר פטרופבלובסק”. הוא נחקר ארוכות על כל הטענות וההלשנות שטפלו עליו. לאחר מכן סיפר, כי הדבר הקשה ביותר היו השאלות על מהותה של החסידות, שאילצוהו לתרגם את המושגים המופשטים והעמוקים של תורת החסידות לביטויים ולמושגים חומריים, כדי שמוחם המגושם של החוקרים יבין זאת.

במהלך החקירה הצליח הרבי להרשים את חוקריו בגדולתו ובטוהר-לבבו. חיש-מהר נפוצה בחוגי השלטון השמועה, כי רבי שניאור זלמן הוא איש פלאי וחכם עצום, שיד לו בכל החכמות. בעקבות השמועה באו לכלאו אישי-ממשלה בכירים לשוחח עמו והתפעלו עמוקות מדבריו ומאישיותו. לאחר שכל ההלשנות נחקרו ונמצאו כוזבות, שוחרר.

הרבי ישב במאסר חמישים ושלושה ימים, בדיוק כמניין נ”ג הפרקים של ספר ה’תניא’ שחיבר. ביום י”ט בכסלו בשעת המנחה שוחרר מבית-הכלא, אך בטעות הוכנס לביתו של ‘מתנגד’ שבמשך שלוש שעות עינהו בדבריו, עד שהחסידים מצאוהו שם בליל כ’ כסלו.

מאז היום בו שוחרר ממאסר ועד היום, תנועת הפצת היהדות והחסידות נכנסה להילוך גבוה והעולם מוכן יותר ויותר להפוך למקום רוחני וטהור. את זאת חוגגים מאות אלפי בני אדם ברחבי העולם ביום י”ט בכסלו.

גם העדה הבוכרית שבמישרין ובעקיפין קיבלה מהשפע של הפצת היהדות על ידי ממשיכי דרכו של רבי שניאור זלמן מליאדי, תחגוג את החג ברוב שמחה וניגון. שידור חי שיערך ביום ראשון בשעה 20:00 (שעון ישראל)  מבית ‘קונגרס יהודי בוכרה העולמי’ יאגד ביחד את רבני וחשובי העדה, שישבו סביב שולחן אחד ויספרו בשבחו ובמעלתו של היום הגדול והקדוש. את הערב ילוו אמנים וזמרים שינגנו יחד עם הרבנים את הניגונים המסורתיים ויכניסו לכל איש בביתו את השמחה והחום החסידי.

#יום שמחה וגאולה

אחד מהאנשים שמשתתפים בשידור הישיר מבית הקונגרס בתל אביב, הוא הרב יונתן בורכוב, רב הקהילה הבוכרית בעיר רחובות.

שוחחנו איתו מעט כדי להבין מהי החשיבות הגדולה שמייחסים ליום הזה. הרב בורכוב מדבר על יום י”ט בלהט גדול כשעיניו נוצצות ופיו מפיק מרגליות.

מהו יום י”ט כסלו בעבורך?

“יום י”ט בכסלו נקבע ליום של שמחה מעת שחרורו של אדמו”ר הזקן, רבי שניאור זלמן מליאדי בעל התניא, ממאסרו בפטרבורג.

אדמו”ר הזקן שהה בכלא הצאר הרוסי במשך 53 ימים על בסיס האשמות שווא של קשירת קשר נגד השלטונות. את האשמות השווא, הפיצו למרבה הצער דווקא יהודים מבין שורות ה”מתנגדים” לחסידות, שחששו (היום אנו יודעים שלא בצדק) שהחסידות תוביל לכפירה.

במשך הדורות נקבע היום הזה בקרב קהילות ישראל ליום  חג של ממש, וזאת לאור עצם השמחה כי השתחרר אדמו”ר הזקן מהשבי ולאור דבריו המיוחדים ויוצאי הדופן שאמר על יום י”ט בכסלו : “מי שישמח בשמחתי (=שמחת גאולת י”ט כסלו) – אוציאנו מן המיצר אל המרחב”. נוסח שני: “מן הגשם אל הרוח”. נוסח שלישי: “מן הגיהינום”. יש גרסה אחרת, שלפיה אמר רבנו הזקן: “מי שישתתף וייקח חלק בשמחתי – יזכה לראות נחת מיוצאי חלציו”.

מדוע היום הזה נחגג בכל קהילות ישראל?

“אחת השאלות שאני נתקל בה מידי פעם; אני הרי אינני חסיד חב”ד, מה אם כן נוגע אלי היום הזה י”ט בכסלו? אני מבין שזהו יום גדול ומיוחד שהצדיק יצא מאפילה לאור גדול ושמאותו היום ואילך תורת החסידות התפרסמה בעולם כנהר גועש וחודר, אבל מה זה נוגע וקשור אלי?

לשם כך עלינו להבין מהי הבשורה של תורת החסידות ומה היא חידשה בעצם”?

#בין חושך לאור

אז מה החסידות חידשה ?

“האמת היא שהיא לא חידשה דבר. התורה היא אותה תורה; המצוות – אותן מצוות. אולם היא חוללה מהפכה אמיתית. היא החדירה רוח חדשה ורעננה בחיי היהדות. היא החייתה אותם, כפשוטו, עד כדי שגם מי שבמוצהר אינו משתייך לעדת החסידים, מושפע בפועל מרוח החסידות.

הרבי החמישי בשושלת אדמו”רי חב”ד, רבי שלום-דוב בער מליובאוויטש. הגדיר במשפט קצר וממצה מה הבשורה של תורת החסידות.

במכתב שפרסם לקראת שמחת גאולת י”ט כסלו הוא כותב: שביום הזה “אור וחיות נפשנו ניתן לנו”. שתי המילים הללו, ‘אור’ ו’חיות’, ממצות את החידוש והבשורה של תורת החסידות”.

“מה ההבדל בין חדר חשוך לחדר מואר ?

מצד אחד, האור לא הוסיף מאומה על מה שהיה בחדר קודם לכן. אבל הוא שינה את החדר בתכלית ! כאשר החדר חשוך מאבדים החפצים ממשמעותם; קשה לעמוד על ערכם האמיתי. במקום לעשות בהם שימוש מועיל – עלול האדם להיתקל בהם, ואף גרוע מכך. אך כאשר החדר מואר – יודעים להתייחס נכון לכל דבר. ולהשתמש בו בהתאם לתכליתו. תורת החסידות תפקידה להאיר ולתת חיות בתורה שאנו עוסקים ובמצוות שאנו מקיימים”.

גם בעדה הבוכרית נהגו לחגוג את חג הגאולה?

“מיותר לציין את הקשר העמוק והייחודי והברית הנאמנה שנכרתה בין בני עדתנו לחסידות חב”ד אשר החלה כבר  לפני למעלה ממאה שנים.

ביום הזה י”ט בכסלו היו החסידים בסמרקנד ובטשקנט  מתוועדים כל הלילה מתוך אחוות רעים מיוחדת וכפי שהיטיב לתאר באותה תקופה את תחושותיו אחד מהחסידים המפורסמים ר’ הלל זלצמן: “סמרקנד היא ליובאוויטש של ימינו”.

יהדות בוכרה חבה חוב עצום לרבותינו נשיאי חב”ד ולחסידים עצמם, שהגיעו לפעול בשליחותם, על אשר הפיחו רוח חיים של ממש, רוח חיים שנמשכת ומתעצמת עד עצם היום הזה”.

לשנה טובה תכתבו ותחתמו בדרכי החסידות ובלימוד החסידות!

Leave a Reply

Your email address will not be published.