גם בזמנים קשים כאלו, לא מוותרים על מסורת של שנים

סגן ראש עיריית רמלה מר אברהם דז’ורייב, קיבל סט מצות שמורות לפסח מאת ידידו ארקדי אבקייב.

חג חירות שמח! מצות דזורייב

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.