בס"ד

10.12.2023 | כ"ז כסלו התשפ"ד

0

פוסטים עלו השבוע

>> כלכלי

משרתי המילואים שלא יקבלו תנאים סוציאליים בימי המלחמה 

הפגיעה בתנאים הסוציאליים של משרתי המילואים: יואב שמחי, יושב ראש ההסתדרות הלאומית, הוציא מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לטפל בדחיפות בתשלומי תגמולי חיילי המילואים על ידי המוסד לביטוח לאומי. במכתב, הוצבה דרישה להבטחת זכויותיהם המלאות של חיילי המילואים המועסקים כמאבטחים, לצד דרישה לשיפוי מלא של חברות אבטחה בגין מאבטחים המועסקים על ידם, ואשר גויסו למילואים עקב מלחמת חרבות ברזל. זאת, מאחר ויותר מ-30% מעובדי האבטחה גוייסו בצו 8.

לטענת יו"ר ההסתדרות, לקונה בחוק ביטוח לאומי מפלה לרעה עובדי אבטחה, ומונעת מהם לקבל תשלומי רכיבים כמו דמי חופשה והפרשות פנסיוניות. רבים מעובדי האבטחה, שרובם צעירים משוחררים נמצאים בחזית הלחימה. זאת, כשהענף הוא מהנדרשים ביותר למשק בתקופה הזאת. במקביל, העובדים גם לא נהנים מהתנאים המשופרים בעקבות צו ההרחבה בענף, שבא לפצות על השכר הנמוך יחסית.

יו"ר ההסתדרות הלאומית פנה במכתבו גם לשר האוצר, בדרישה לפתור את הלקונה ולדאוג לעובדים: "חברות האבטחה נאלצות להתמודד עם מציאות של תשלום נלווה, שכר בהיקף של מיליוני שקלים ללא קבלת כל החזר מהמוסד לביטוח לאומי, ומי שנפגע בסופו של דבר זה העובדים".

כך נכתב: "נוכח צו השעה ודחיפות הסוגייה שאינה סובלת כל דיחוי, הריני מבקש לפנות אליכם ולדרוש כי יוסדר לאלתר תשלום תגמולי חיילי המילואים על ידי המוסד לביטוח לאומי. זאת, לרבות הסדרת תשלום כלל נלווי השכר וזכויותיהם הסוציאליות, שכן נכון למועד כתיבת שורות אלו, תשלום זכויותיהם הסוציאליות מצויות בסכנה – לאור העדר שיפוי סכומים אלו על ידי המוסד לביטוח לאומי".

לפי המכתב, עניין זה עשוי לא לאפשר לחברות האבטחה (המעסיקות את חיילי המילואים) לשאת בכל העלויות הכרוכות בתשלומים לעובדים. "נוכח המלחמה, גויסו מאות ואלפי מאבטחים המועסקים בחברות האבטחה לשירות מילואים פעיל – מציאות חריגה ביותר שאליה איש לא ציפה. בימים אלו, על חברות האבטחה להעביר לידי חיילי המילואים המועסקים אצלה את התגמולים אשר הועברו אליהן מטעם המוסד לביטוח לאומי. אלא שתגמולי המילואים המועברים לחברות האבטחה על ידי המוסד לביטוח לאומי, אינם כוללים תשלומים לרכיבים נלווים, כגון חופשה, מחלה, הבראה, דמי חג והפרשות פנסיוניות (גמל, פיצויי פיטורים וקרן השתלמות)".

נגישות