יום יב’-יג’ בתמוז הוא יום שחרורו של רבי יוסף יצחק מליובאוויטש (הריי”צ) מגלות ומאסר. אל הגלות נשלח הרבי בעקבות רדיפות בלתי פוסקות מצד השלטונות על היותו מפיץ תורה ויראת שמים במדינות חבר העמים לשעבר. הרבי הריי”צ היה ידוע בתקיפותו ובעמדה הבלתי מתפשרת שנקט אל מול נציגי השלטונות שדרשו ממנו לחדול ממעשיו. הוא לא ירא מפניהם והצהיר לכל מי שרק היה מוכן לשמוע כי פעילות הקודש שלו בשמירה על הגחלת היהודית, לא תיפסק.

לכבוד יום יב’ יג’ בתמוז, היום בו שוחרר הרבי הריי”צ ממאסר, נביא בפניכם קטעים נדירים המתעדים את ביקורו של הרבי בשכונת הבוכרים בירושלים.

“יום א’ י”ב מנ”א — כל היום הקדיש רבינו לביקורים. ביקר אצל קרוביו ובמוסדות אלו: ישיבת “מדרש שלמה”, שם חיכו לו זקני ונכבדי ורבני עדת הבוכרים. כל קהילת הקודש של הבוכרים הם נשיהם בניהם ובנותיהם מלאים הרחובות, החלונות והגגות וכולם מברכים בהרכנת הראש ובשילוח נשיקות מרחוק. “נפלא הוא קהל עדת ישראל הבוכרים האנשים והנשים בגודל התמימות והאמונה שלהם בתלמידי חכמים ובני תורה”. בתלמוד תורה של הבוכרים שתחת השגחת “אגודת ישראל”, קבלו אותו המנהלים הרב משה בלוי והרב משה פרוש, תלמידי התלמוד תורה שרו ברכת “ברוך הבא”. בבית היתומות הכללי ובתלמוד תורה “דורש ציון”. כן ביקר בביתם של ר’ אלישע יהודיוב ושל ר’ מני יהודיוב. לאחר מכן הלך להיפרד מה”ראשון לציון” הרב יעקב מאיר ושהה בביתו כחצי שעה. אח”כ לווה אותו בביקוריו בישיבת “אהל יעקב” העומדת תחת נשיאותו, ובבית היתומים בורוכוב. רבינו חתם את שמו בספר המבקרים. משם הלך יחד עם הרב יעקב מאיר לבקר את הרב יוסף חיים זוננפלד”.

“ביום ראשון, י”ב במנחם-אב, ביקר הרבי הריי”צ אצל קרוביו ובמוסדות התורה והחינוך. כשביקר בישיבת “מדרש שלמה”, המתינו לו זקני ונכבדי עדת הבוכרים ורבניה. כל קהילת הקודש של הבוכרים, הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם, מילאה את הרחובות, את החלונות והגגות, וכולם בירכו את הרבי בהרכנת ראש ובשילוח נשיקות מרחוק.
הרבי תיעד זאת ביומנו במילים הבאות: “נפלא הוא קהל עדת ישראל הבוכרים האנשים והנשים בגודל התמימות והאמונה שלהם בתלמידי חכמים ובני תורה”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.