בשבועות האחרונים, הגיע נשיא יאגוד הרבנים הרה”ג רבי שלמה רבין שליט”א לכולל “אוהל יואב ופנינה ” בעיר אור יהודה בראשותו של ראש המוסדות הרה”ג רבי בכור בוריס יצחקוב שליט”א ובניהולו של בנו הרה”ג רבי יוסף יצחק יצחקוב שליט”א. הכולל המונה אברכים תלמידי חכמים מהעדה הבוכרית. הרב רבין שליט”א דיבר עם האברכים החשובים בלימוד בסוגיות הנדונות בבית המדרש.

כמו כן, הוא שמח לגלות ולראות את ידיעות האברכים החשובים בלימוד ובהבנת הסוגיות לקראת המבחנים הצפויים להם ברבנות הראשית. הרב רבין ציין כי יש חשיבות גדולה להצמחת מנהיגות רבנית והלכתית מתוככי הקהילה שתנהיג את הדור הבא של העדה.

Leave a Reply

Your email address will not be published.